Προγραμματισμός, προγράμματα, δεδομένα υπολογιστών