×
Κατηγορίες
Προβολή ως Πλέγμα Λίστα

Σκάλες. Πατάρια. Σοφίτες. Στέγες. Ένας πρακτικός οδηγός για την κατασκευή τους

Περιλαμβάνει: • Σχέδια – Φωτογραφίες • Παραδείγματα • Συχνές ερωταπαντήσεις συναδέλφων • Απαραίτητες προδιαγραφές για ΑμεΑ • Προδιαγραφές για ανελκυστήρες • Υπολογισμό ύψους και πλάτους για βαθμίδες • Εξώστες και κλειστά πατάρια • Φορτία στεγών και πολλά άλλα Αναλυτικότερα το βιβλίο περιλαμβάνει: Σκάλες • Είδη των κλιμάκων • Μορφολογικά είδη κλιμάκων • Λειτουργικά στοιχεία μιας κλίμακας • Οδηγίες και κανόνες για ύψη και πατήματα • Τύπος ασφαλείας και άνεσης • Συνήθη ύψη βαθμίδων για διάφορες χρήσεις • Συνιστώμενες διαστάσεις ύψους και πλάτους βαθμίδας, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη και ασφαλής χρήση τους • Υπολογισμός και μέθοδοι χάραξης κλιμάκων • Βήματα προς υλοποίηση της μελέτης και προδιαγραφές ύψους, πατημάτων • Χάραξη βαθμίδων • Σχέδιο σκάλας • Υπολογισμός του μήκους αναβάσεως • Φορτία με τα οποία υπολογίζονται οι κλίμακες βάσει του κανονισμού φορτίσεων • Ανελκυστήρες • Διατάξεις που ισχύουν για όλους τους ανελκυστήρες • Ειδικά στους υδραυλικούς ανελκυστήρες ισχύουν οι παρακάτω παρεκκλίσεις • Διατάξεις που ισχύουν για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ • Οδηγίες διαστασιολόγησης θαλάμων ανελκυστήρων • Ελάχιστες διαστάσεις φρεατίου ανελκυστήρα • Κανονισμοί κατασκευής μηχανοστασίου • Γενικές οδηγίες ανελκυστήρων ΑμεΑ • Διαστασιολόγηση θαλάμων για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ) • Συχνά ερωτήματα – Απορίες συναδέλφων για θέματα Ν...
€60,00 €54,00
10% Off

Ρέματα. Τι πρέπει να γνωρίζετε

Περιλαμβάνει: • Ενημερωμένο με τον Νέο Κτιριοδομικό Κανονισμό του 2023 Υ...
€55,00 €49,50
10% Off
€50,00 €45,00
10% Off

Φορολογικός έλεγχος φυσικών & νομικών προσώπων

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΝΟΜΟ 5043/2023 Περιλαμβάνει: 1...
€65,00 €58,50
10% Off

Ο νέος κτιριοδομικός κανονισμός του 2023

Η νέα έκδοση περιέχει: • Πλήρης κωδικοποίηση του Νέου Κανονισμού κατ’ άρθρο & κατά παράγραφο • Σχετικοί Εγκύκλιοι και Έγγραφα του Υπουργείου • Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα (Ν...
€75,00 €67,50
10% Off
€10,00 €9,00
10% Off

Δόμηση εκτός σχεδίου

ΝΕΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Τα μυστικά της εκτός σχεδίου δόμησης...
€65,00 €58,50
10% Off

Αιγιαλός & παραλία

Η νομοθεσία για την Δόμηση σε Αιγιαλό και Παραλία κωδικοποιημένη και πλήρως ενημερωμένη, όπως ισχύει σήμερα...
€50,00 €45,00
10% Off

Νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών e-Adeies & ΗΤΚ

Μόλις κυκλοφόρησε η νέα έκδοση για τον νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών / e-Adeies όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα...
€75,00 €67,50
10% Off

The fundamentals of economics

The Fundamentals of Economics addresses the needs of those beginning their study of Economics as well as catering to individuals who are seeking to deepen their knowledge of its essential theoretical concepts...
€120,00 €108,00
10% Off

Εκτός σχεδίου δόμηση

Οι αλλαγές στη νομοθεσία που προέκυψαν μετά την τελευταία έκδοση (1η) και ειδικότερα μετά τη δημοσίευση του ν...
€65,00 €58,50
10% Off

Πίνακας κατανομής ποσοστών και χιλιοστών οριζόντιας & κάθετης ιδιοκτησίας. Κάτοψη, τομή & όψη μιας αρχιτεκτονικής μελέτης. Τοπογραφικό διάγραμμα

Πρακτικός Οδηγός Αναλυτικότερα Περιλαμβάνει  Αναλυτικές οδηγίες για την σύνταξη ενός πίνακα Κατανομής Ποσοστών και Χιλιοστών Οριζόντιου Ιδιοκτησίας...
€50,00 €45,00
10% Off
€70,00 €63,00
10% Off

Δημόσιες συμβάσεις έργων & μελετών με τον Ν.4782/2021

Αναλυτικότερα Περιλαμβάνει: • Δημόσιες συμβάσεις του Βιβλίου Ι και ΙΙ • Οδηγός προς Αναθέτουσες Αρχές – Αναθέτοντες Φορείς • Οδηγός προς Εργολήπτες – Μελετητές Δημοσίων Έργων • Ερμηνεία των βασικών διατάξεων των βασικότερων Άρθρων του Νόμου • Αναλυτική ισχύουσα Νομολογία (Αποφάσεων ΕλΣυν, ΣτΕ, ΑΠ, ΔΕφ, ΑΕΠΠ) • Σχολιασμός Νομολογίας κατ’ άρθρο • Απαντήσεις σε καίρια ζητήματα του Νόμου • Αποσαφηνίσεις μέσω Περιπτωσιολογίας και Παραδειγμάτων • Δημοτικά Έργα Επίσης περιέχει: • Όλη την δημοσιευμένη Νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων (Ελεγκτικό Συνέδριο, Συμβούλιο της Επικρατείας, Άρειος Πάγος, Εφετεία κλπ...
€80,00 €72,00
10% Off

Νέος οικοδομικός κανονισμός.

Οι αλλαγές στη νομοθεσία που προέκυψαν μετά την τελευταία έκδοση (5η) και ειδικότερα μετά τη δημοσίευση του ν...
€85,00 €63,75
25% Off