Βιομηχανία


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Βιομηχανική οικολογία -25%

Βιομηχανική οικολογία

Το βιβλίο αυτό καλύπτει την ανάγκη να γνωρίσουμε την αλληλεπίδραση μεταξύ βιομηχανίας και περιβάλλον..

35,00€ 26,25€

Τάσεις και εξελίξεις στη λιμενική βιομηχανία -10%

Τάσεις και εξελίξεις στη λιμενική βιομηχανία

[...] Η λιμενική βιομηχανία αναζητά τις απαραίτητες προσαρμογές, υιοθετώντας νέα, αποκεντρωμένα μοντ..

24,50€ 22,05€

Εισαγωγή στη βιομηχανική αρχαιολογία -10%

Εισαγωγή στη βιομηχανική αρχαιολογία

Το εικονογραφημένο αυτό βιβλίο επιχειρεί μια πρώτη γνωριμία με την επιστήμη της βιομηχανικής αρχαιολ..

9,37€ 8,43€

Η βιομηχανική κληρονομιά -10%

Η βιομηχανική κληρονομιά

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει την πρώτη ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα της αξιολόγησης, της προστασία..

15,62€ 14,06€

Η βιομηχανική αρχαιολογία -10%

Η βιομηχανική αρχαιολογία

Ο συγγραφέας επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στα κατάλοιπα του βιομηχανικού παρελθόντος και υποδεικνύ..

6,25€ 5,62€

Βιομηχανία, έρευνα και ανάπτυξη -10%

Βιομηχανία, έρευνα και ανάπτυξη

Το βιβλίο αυτό αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της Βιομηχανίας και των βιομηχανικών μονάδων να πραγματοποι..

13,31€ 11,98€

Η λιμενική βιομηχανία στις προκλήσεις της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και των ολοκληρωμένων μεταφορικών συστημάτων -10%

Η λιμενική βιομηχανία στις προκλήσεις της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και των ολοκληρωμένων μεταφορικών συστημάτων

Με την αύξηση του όγκου των μεταφερόμενων εμπορευματοκιβωτίων και την απόκτηση μεγαλύτερου ελέγχου μ..

30,57€ 27,51€

Βιομηχανικές και επιχειρηματικές περιοχές -10%

Βιομηχανικές και επιχειρηματικές περιοχές

Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος επιχειρείται μια γενική εισαγωγή στους Οργανωμένου..

36,90€ 33,21€