Απόβλητα


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Μοντέλο διαχείρισης των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.) -10%

Μοντέλο διαχείρισης των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.)

Ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί κεντρικό και βασικό μοχλό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας. Κατ..

21,30€ 19,17€

Πρόληψη ρύπανσης και ελαχιστοποίηση αποβλήτων στη βιομηχανία -10%

Πρόληψη ρύπανσης και ελαχιστοποίηση αποβλήτων στη βιομηχανία

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων (χημικούς, μηχανολόγους, πολιτικούς, μ..

22,00€ 19,80€

Διαχείριση υγρών αποβλήτων -10%

Διαχείριση υγρών αποβλήτων

[...] Το παρόν βιβλίο είναι αποτέλεσμα έρευνας και διδασκαλίας για πάνω από μία εικοσαετία με αντικε..

58,00€ 52,20€

Υγρά απόβλητα -30%

Υγρά απόβλητα

Το τελευταίο τέταρτο αυτού του αιώνα, έχει αναπτυχθεί σημαντικά η τεχνογνωσία στη γνωστική περιοχή τ..

49,00€ 34,30€

Τεχνολογίες αποκατάστασης εδαφών και υπογείων υδάτων από επικίνδυνους ρύπους -10%

Τεχνολογίες αποκατάστασης εδαφών και υπογείων υδάτων από επικίνδυνους ρύπους

[...] Το παρόν βιβλίο στόχο έχει την εξοικείωση του αναγνώστη με έννοιες που σχετίζονται άμεσα με το..

44,73€ 40,26€