Βυζαντινή Αυτοκρατορία - Ιστορία - 324-1453


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Οι λόγιοι του Βυζαντίου -10%

Οι λόγιοι του Βυζαντίου

Τι ήταν αυτό που έκανε το Βυζάντιο τόσο σπουδαίο, ώστε να αποτελεί έως σήμερα διεθνώς αντικείμενο επ..

15,00€ 13,50€

Επίτομη ιστορία ύστερης Βυζαντινής περιόδου (1204-1461) -10%

Επίτομη ιστορία ύστερης Βυζαντινής περιόδου (1204-1461)

Στη μελέτη εξετάζονται συνοπτικά η ιστορία των λατινικών και των ελληνικών κρατών μετά την Άλωση της..

13,00€ 11,70€

Βυζαντινή κηποτεχνία -10%

Βυζαντινή κηποτεχνία

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τόσο την εξέλιξη όσο και τις επιρροές αλλά και τις επιδράσεις της βυζαντιν..

12,00€ 10,80€

Βυζαντινές πριγκίπισσες -10%

Βυζαντινές πριγκίπισσες

"... Στις 29 Μαΐου 1453 ένας πολιτισμός σαρώθηκε αμετάκλητα. Είχε αφήσει μια ένδοξη κληρονομιά στα γ..

12,72€ 11,45€

Βυζαντινά νομίσματα και νομισματική (4ος-15ος αι.) -10%

Βυζαντινά νομίσματα και νομισματική (4ος-15ος αι.)

Η παρούσα μονογραφία, γραμμένη σε συνεργασία από δύο Έλληνες βυζαντινολόγους, έναν ιστορικό και μια ..

16,96€ 15,26€

Βυζαντινός μελίρρυτος πολιτισμός -10%

Βυζαντινός μελίρρυτος πολιτισμός

Το βιβλίο αποτελεί μια απόπειρα τεκμηρίωσης της μελισσοκομίας στον βυζαντινό κόσμο μέσω της μαρτυρία..

30,00€ 27,00€

Το χρονικό της Άλωσης της Πόλης -10%

Το χρονικό της Άλωσης της Πόλης

Μία ανασύνθεση των γεγονότων βασισμένη κυρίως σε δύο χρονικά της εποχής: την "πολιορκία και η άλωση ..

10,00€ 9,00€

Ο κόσμος του βυζαντινού φορολογούμενου (4ος-15ος αι.) -10%

Ο κόσμος του βυζαντινού φορολογούμενου (4ος-15ος αι.)

Η βασική συμβολή της ευσύνοπτης αυτής μονογραφίας σχετίζεται με την αποδελτίωση, κωδικοποίηση και έν..

26,50€ 23,85€

Βυζάντιο, Ιστορία και πολιτισμός: Ερευνητικά πορίσματα -10%

Βυζάντιο, Ιστορία και πολιτισμός: Ερευνητικά πορίσματα

Η ιδιάζουσα ανάπτυξη της χριστιανικής τέχνης στη μεσαιωνική ευρωπαϊκή Ανατολή, η αμυντική οχύρωση τη..

53,00€ 47,70€

Βυζάντιο, Ιστορία και πολιτισμός: Ερευνητικά πορίσματα -10%

Βυζάντιο, Ιστορία και πολιτισμός: Ερευνητικά πορίσματα

Η ιδιάζουσα ανάπτυξη της χριστιανικής τέχνης στη μεσαιωνική ευρωπαϊκή Ανατολή, η αμυντική οχύρωση τη..

53,00€ 47,70€

Ιστορία του βυζαντινού πολιτισμού -25%

Ιστορία του βυζαντινού πολιτισμού

Στη διάρκεια μιας ζωής έντεκα αιώνων, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ανέπτυξε έναν ξεχωριστό και υψηλό πολ..

18,70€ 14,03€