Αστικό δίκαιο


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Η δυσφήμιση στο Κυπριακό και Ευρωπαϊκό δίκαιο -10%

Η δυσφήμιση στο Κυπριακό και Ευρωπαϊκό δίκαιο

Το αδίκημα της δυσφήμισης είναι παραδοσιακό αστικό αδίκημα, που αναγνωρίζεται στο Αγγλικό δίκαιο και..

55,00€ 49,50€

Η αδημοσίευτη μη γνήσια κοινοπραξία εκτέλεσης τεχνικού έργου -10%

Η αδημοσίευτη μη γνήσια κοινοπραξία εκτέλεσης τεχνικού έργου

Το παρόν έργο αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας του γράφοντος να αποτυπώσει και να αναλύσει τη νομικ..

22,00€ 19,80€

Δίκαιο των συμβάσεων και οργανωμένη αγορά -10%

Δίκαιο των συμβάσεων και οργανωμένη αγορά

Το δίκαιο της οργανωμένης αγοράς εντάσσεται παραδοσιακά στο πεδίο του ρυθμιστικού δικαίου και κυρίως..

30,00€ 27,00€

Η αξίωση προς χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης -10%

Η αξίωση προς χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης

Ποια είναι η "προσήκουσα" χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης στη συγκεκριμένη εκάστοτε υπό κρί..

20,00€ 18,00€

Η έλλειψη πληρεξουσιότητας κατά την κατάρτιση σύμβασης -10%

Η έλλειψη πληρεξουσιότητας κατά την κατάρτιση σύμβασης

Το βιβλίο "Η έλλειψη πληρεξουσιότητας κατά την κατάρτιση σύμβασης" έχει ως αντικείμενο το δίκαιο της..

20,00€ 18,00€

Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας -10%

Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας

Το έργο αφορά όλο το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και συγκεκριμένα, τα συγγενικά δικαιώματα, τ..

45,00€ 40,50€

Δίκαιο προστασίας καταναλωτή -10%

Δίκαιο προστασίας καταναλωτή

Συγγραφείς: Ε. Αλεξανδρίδου, Χ. Απαλαγάκη, Δ. Αυγητίδης, Aν. Βαλτούδης, Ρ. Γιοβαννόπουλος, Γ. Δέ..

90,00€ 81,00€

Ζητήματα του δικαίου της παραγραφής -10%

Ζητήματα του δικαίου της παραγραφής

Το έργο τούτο παριστά μιαν ομαδική προσπάθεια να αναχθούν σε αντικείμενο ιδιαίτερης δογματικής θεωρή..

75,00€ 67,50€

Εκούσια δικαιοδοσία -10%

Εκούσια δικαιοδοσία

Στο παρόν συλλογικό έργο "Εκούσια Δικαιοδοσία" παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία της εκούσιας δικ..

75,00€ 67,50€

Προσωπικά δεδομένα και απονομή δικαιοσύνης -10%

Προσωπικά δεδομένα και απονομή δικαιοσύνης

Στην αρχή της έρευνάς της η σ. εξετάζει εκτενώς το δυσχερές ζήτημα των παρανόμως κτηθέντων αποδεικτι..

28,00€ 25,20€

Υποδείγματα γενικών αρχών αστικού δικαίου -10%

Υποδείγματα γενικών αρχών αστικού δικαίου

Το έργο "Υποδείγματα Γενικών Αρχών Αστικού Δικαίου" εντάσσεται στη σειρά Υποδειγμάτων Αστικού Δικαίο..

70,00€ 63,00€

Προσωπικά δεδομένα

Κάθε εταιρία, μικρή ή μεγάλη, που χειρίζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία αφορούν άτομα εντός της Ευρ..

0,00€

Le difficile équilibre entre sécurité et protection des données -10%

Le difficile équilibre entre sécurité et protection des données

Confronte a sa propre violence, voire aux forces de la nature, l’homme n’a cesse d’exprimer un besoi..

45,00€ 40,50€

Γενικός κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR) -10%

Γενικός κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR)

GDPR: Ελπιδοφόρος ο στόχος του να έχουν τα προσωπικά δεδομένα και η προστασία τους την ευρύτερη δυνα..

50,00€ 45,00€