Αστικό δίκαιο


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Ένδικη προστασία της νομής -10%

Ένδικη προστασία της νομής

Η νομή, ως προσωρινή ρύθμιση εμπράγματων σχέσεων ή ως προσωρινή έννομη (εμπράγματη) σχέση, εξωτερική..

54,00€ 48,60€

Παραγραφές -10%

Παραγραφές

Παραγραφή είναι ο νομικός θεσμός με τον οποίο μια πραγματική κατάσταση μεταβάλλεται σε νομική. Το δί..

34,00€ 30,60€

Αποζημίωση από αυτοκινητικά ατυχήματα -10%

Αποζημίωση από αυτοκινητικά ατυχήματα

Στην παρούσα έκδοση εμπλουτίσθηκε και ανανεώθηκε η νομολογία και η θεωρία σε κρίσιμα θέματα που οδήγ..

90,00€ 81,00€

Το δίκαιο του εθνικού κτηματολογίου -10%

Το δίκαιο του εθνικού κτηματολογίου

Στην εν λόγω μελέτη γίνεται προσπάθεια συστηματικής παρουσίασης και ανάλυσης των διαδικασιών και των..

38,00€ 34,20€

Το εργατικό και το αστικό δίκαιο σε ανοικτό διάλογο

Στο παρόν έργο περιλαμβάνονται εισηγήσεις εργατολόγων και αστικολόγων οι οποίες επικεντρώνονται στη ..

0,00€

Ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης -10%

Ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης

Στο παρόν έργο οι κύριες εισηγήσεις ασχολούνται: Η πρώτη με την εναρμόνιση της νεοεισαχθείσας δυνατό..

38,00€ 34,20€

Η δυσφήμιση στο Κυπριακό και Ευρωπαϊκό δίκαιο -10%

Η δυσφήμιση στο Κυπριακό και Ευρωπαϊκό δίκαιο

Το αδίκημα της δυσφήμισης είναι παραδοσιακό αστικό αδίκημα, που αναγνωρίζεται στο Αγγλικό δίκαιο και..

55,00€ 49,50€

Η αδημοσίευτη μη γνήσια κοινοπραξία εκτέλεσης τεχνικού έργου -10%

Η αδημοσίευτη μη γνήσια κοινοπραξία εκτέλεσης τεχνικού έργου

Το παρόν έργο αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας του γράφοντος να αποτυπώσει και να αναλύσει τη νομικ..

22,00€ 19,80€

Δίκαιο των συμβάσεων και οργανωμένη αγορά -10%

Δίκαιο των συμβάσεων και οργανωμένη αγορά

Το δίκαιο της οργανωμένης αγοράς εντάσσεται παραδοσιακά στο πεδίο του ρυθμιστικού δικαίου και κυρίως..

30,00€ 27,00€

Η αξίωση προς χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης -10%

Η αξίωση προς χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης

Ποια είναι η "προσήκουσα" χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης στη συγκεκριμένη εκάστοτε υπό κρί..

20,00€ 18,00€

Η έλλειψη πληρεξουσιότητας κατά την κατάρτιση σύμβασης -10%

Η έλλειψη πληρεξουσιότητας κατά την κατάρτιση σύμβασης

Το βιβλίο "Η έλλειψη πληρεξουσιότητας κατά την κατάρτιση σύμβασης" έχει ως αντικείμενο το δίκαιο της..

20,00€ 18,00€

Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας -10%

Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας

Το έργο αφορά όλο το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και συγκεκριμένα, τα συγγενικά δικαιώματα, τ..

45,00€ 40,50€

Δίκαιο προστασίας καταναλωτή -10%

Δίκαιο προστασίας καταναλωτή

Συγγραφείς: Ε. Αλεξανδρίδου, Χ. Απαλαγάκη, Δ. Αυγητίδης, Aν. Βαλτούδης, Ρ. Γιοβαννόπουλος, Γ. Δέ..

90,00€ 81,00€

Ζητήματα του δικαίου της παραγραφής -10%

Ζητήματα του δικαίου της παραγραφής

Το έργο τούτο παριστά μιαν ομαδική προσπάθεια να αναχθούν σε αντικείμενο ιδιαίτερης δογματικής θεωρή..

75,00€ 67,50€