Εμπορικό δίκαιο


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Ανώνυμες εταιρείες -10%

Ανώνυμες εταιρείες

Πρόκειται για έναν τόμο (970 σελίδων) με CD-ROM που περιέχει την ύλη του τόμου και περιλαμβάνει με ..

75,00€ 67,50€

Δίκαιο συναλλαγών -10%

Δίκαιο συναλλαγών

Η μελέτη "Δίκαιο Συναλλαγών" εστιάζει σε θέματα τα οποία αφορούν στην κατάρτιση συμβάσεων με ηλεκτρο..

40,00€ 36,00€

Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού -10%

Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού

[set δύο τόμων] Η 2η έκδοση του δίτομου συλλογικού έργου "Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού" αποτ..

250,00€ 225,00€

Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού -10%

Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού

[set δύο τόμων] Η 2η έκδοση του δίτομου συλλογικού έργου "Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού" αποτ..

250,00€ 225,00€

Δίκαιο πληροφορικής και διαδικτύου -10%

Δίκαιο πληροφορικής και διαδικτύου

Η παρούσα συλλογή νομοθετικών κειμένων αποτελείται από τα κυριότερα εθνικά και ενωσιακά νομοθετήματα..

15,00€ 13,50€

Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας -10%

Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας

Το έργο "Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακινήτων μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας" επιχειρεί μια πρώτη εξαντλητι..

33,00€ 29,70€

Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας -10%

Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Το βιβλίο αφορά στην πρώτη ολοκληρωμένη παρουσίαση και κατ άρθρο ερμηνεία του ελληνικού νόμου για τη..

115,00€ 103,50€

Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού -10%

Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού

Η τέταρτη έκδοση του έργου "Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού" είναι εμπλουτισμένη με τα κεφάλαια γι..

63,00€ 56,70€

Τελωνειακή νομοθεσία -10%

Τελωνειακή νομοθεσία

Είναι ένας τόμος (1.210 σελίδες) με CD-ROM και περιλαμβάνει τη νομοθετική δέσμη του Ενωσιακού Τελωνε..

85,00€ 76,50€

Η ίδρυση της ΑΕ -10%

Η ίδρυση της ΑΕ

Στο έργο "Η ίδρυση της ΑΕ - Από την Κρατική Αδειοδότηση στην Υπηρεσία Μίας Στάσης" παρουσιάζονται τα..

35,00€ 31,50€

Νομική και δεοντολογική συμμόρφωση στην προώθηση φαρμάκων -10%

Νομική και δεοντολογική συμμόρφωση στην προώθηση φαρμάκων

Το βιβλίο "Νομική και Δεοντολογική Συμμόρφωση στην Προώθηση Φαρμάκων" ερμηνεύει αναλυτικά τη σχετική..

40,00€ 36,00€

Επιτομή εμπορικού δικαίου -10%

Επιτομή εμπορικού δικαίου

Στην τρίτη έκδοση του έργου "Επιτομή Εμπορικού Δικαίου" παρουσιάζεται συστηματικά το ισχύον θεσμικό ..

40,00€ 36,00€

Γενικό μέρος. Βιομηχανική ιδιοκτησία. Πνευματική ιδιοκτησία. Αξιόγραφα. Αθέμιτος ανταγωνισμός -10%

Γενικό μέρος. Βιομηχανική ιδιοκτησία. Πνευματική ιδιοκτησία. Αξιόγραφα. Αθέμιτος ανταγωνισμός

Η 7η έκδοση του κώδικα τσέπης "Γενικό μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Πνευματική Ιδιοκτησία - Αξιόγ..

14,00€ 12,60€

Δίκαιο ανώνυμης εταιρίας -10%

Δίκαιο ανώνυμης εταιρίας

[Η τιμή αφορά το set των 2 τόμων] Το "Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας" συνιστά την πρώτη κατ’ άρθρο ..

250,00€ 225,00€

Ζητήματα ευθύνης στην ανώνυμη εταιρία -10%

Ζητήματα ευθύνης στην ανώνυμη εταιρία

Το βιβλίο παρουσιάζει τα πρακτικά του 3ου Συνεδρίου της Εταιρείας Μελέτης Εμπορικού και Οικονομικού ..

29,00€ 26,10€