Φορολογικός κώδικας


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν. 4172/2013 -10%

Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν. 4172/2013

[set 2 τόμων] Κατανοώντας τις δυσκολίες που προκύπτουν από ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό π..

75,00€ 67,50€

Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν. 4172/2013 -10%

Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν. 4172/2013

[set 2 τόμων] Κατανοώντας τις δυσκολίες που προκύπτουν από ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό π..

75,00€ 67,50€

Κώδικας φορολογικής διαδικασίας -10%

Κώδικας φορολογικής διαδικασίας

Με τον Ν. 4174/2013 "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 170/26.07.2013) θεσπίστηκε..

12,00€ 10,80€

Κώδικας φόρου προστιθέμενης αξίας -10%

Κώδικας φόρου προστιθέμενης αξίας

Είναι ένας τόμος 970 σελιδες, με CD-ROM πλήρως ενημερωμένος και συμπληρωμένος με όλες τις τροποποιήσ..

75,00€ 67,50€

Κώδικας διατάξεων όλων των νομικών μορφών των εταιρειών -10%

Κώδικας διατάξεων όλων των νομικών μορφών των εταιρειών

Ο τόμος περιλαμβάνει με ανάλυση τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του νομικού πλαισίου από άποψη ε..

75,00€ 67,50€

Κώδικας διατάξεων όλων των νομικών μορφών των εταιρειών -10%

Κώδικας διατάξεων όλων των νομικών μορφών των εταιρειών

Πρόκειται για έναν τόμο (1000 σελίδων) με CD-ROM που περιέχει την ύλη του τόμου και περιλαμβάνει με..

75,00€ 67,50€

Φ.Π.Α. -10%

Φ.Π.Α.

Πρόκειται για έναν τόμο πλήρως ενημερωμένο και συμπληρωμένο με όλες τις τροποποιήσεις και προσθήκες ..

75,00€ 67,50€

Ανάλυση - ερμηνεία κυρώσεων κώδικας φορολογικής διαδικασίας

Περιέχει: Ανάλυση - Ερμηνεία με τη μορφή ερώτηση - απάντηση σε: - Διοικητικές και ποινικές φο..

0,00€

Νέος κώδικας Α.Ε., Α.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. -10%

Νέος κώδικας Α.Ε., Α.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.

Ο Νέος Κώδικας είναι ενημερωμένος και συμπληρωμένος με όλες τις τροποποιήσεις, καταργήσεις και προσθ..

75,00€ 67,50€

Κώδικας φορολογίας εισοδήματος -10%

Κώδικας φορολογίας εισοδήματος

Είναι ένας τόμος (980 σελίδες) με CD-ROM και περιλαμβάνει με ανάλυση και σχόλια τις διατάξεις που δι..

75,00€ 67,50€

Φορολογική διαδικασία -10%

Φορολογική διαδικασία

Μετά από δύο περίπου χρόνια και αρκετές μεταβολές που μεσολάβησαν από την πρώτη έκδοση και έχοντας ή..

44,00€ 39,60€

Ι.Κ.Ε.: Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία -10%

Ι.Κ.Ε.: Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία

Είναι ένας τόμος (620 σελίδες) με CD-ROM που περιέχει την ύλη του τόμου και περιλαμβάνει με ανάλυση ..

69,00€ 62,10€

Κώδικας φορολογίας εισοδήματος -10%

Κώδικας φορολογίας εισοδήματος

Το βιβλίο "Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Ερμηνεία & Λογιστική Αντιμετώπιση" αποτελεί τη νέα 7η εν..

40,00€ 36,00€