Εκπαίδευση ενηλίκων


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Σχεδιασμός προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων δια ζώσης εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής μάθησης -10%

Σχεδιασμός προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων δια ζώσης εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής μάθησης

Αν ανακαλέσει κανείς στη μνήμη του την εμπειρία του από τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, θα..

17,00€ 15,30€

Ψηφιακή μάθηση για ενήλικες πρόσφυγες -10%

Ψηφιακή μάθηση για ενήλικες πρόσφυγες

Πώς σχεδιάζουμε ψηφιακά διαμεσολαβημένα προγράμματα σπουδών, για ανθρώπους που βρίσκονται υπό μετακί..

16,00€ 14,40€

Κριτική σκέψη και τέχνες στην εκπαίδευση ενηλίκων -10%

Κριτική σκέψη και τέχνες στην εκπαίδευση ενηλίκων

Στο παρόν βιβλίο, γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθεί εάν παράγεται κριτικός στοχασμός στο πλαίσιο της..

10,00€ 9,00€

Ένας διάλογος για την εκπαίδευση ενηλίκων -10%

Ένας διάλογος για την εκπαίδευση ενηλίκων

To βιβλίο αυτό είναι μια πρωτότυπη, παραστατική και εύληπτη παρουσίαση των πιο σημαντικών ζητημάτων ..

13,30€ 11,97€

Διευρύνοντας τη θεωρία μετασχηματισμού -10%

Διευρύνοντας τη θεωρία μετασχηματισμού

H Θεωρία Μετασχηματισμού του Jack Mezirow αποτελεί πεδίο αναφοράς για ευρύ φάσμα εκπαιδευτών ενηλίκω..

18,00€ 16,20€

Δια βίου εκπαίδευση ενηλίκων μεταναστών -25%

Δια βίου εκπαίδευση ενηλίκων μεταναστών

Τις τελευταίες δεκαετίες η Δια Βίου Μάθηση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων αποτελούν έναν από τους σημαντι..

21,20€ 15,90€

Η λαϊκή επιμόρφωση στην Αργολίδα -10%

Η λαϊκή επιμόρφωση στην Αργολίδα

Βασικός σκοπός και πρωταρχική επιδίωξη της παρούσας ερευνητικής εργασίας, ήταν η µελέτη και η σύγκρι..

10,00€ 9,00€

Εκπαίδευση και χειραφέτηση * -13%

Εκπαίδευση και χειραφέτηση *

Στο χώρο της σχολικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων όλοι σχεδόν οι διδάσκοντες και οι θεω..

16,00€ 14,00€

Η εκπαίδευση ενηλίκων στα πλαίσια της δια βίου μάθησης -10%

Η εκπαίδευση ενηλίκων στα πλαίσια της δια βίου μάθησης

Το βιβλίο καταγράφει την "πορεία" της εκπαίδευσης ενηλίκων στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης όπως λει..

14,00€ 12,60€

Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας -10%

Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας

Ο καινοτόμος θεσμός του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) είναι το αντικείμενο μελέτης της παρούσας ..

11,92€ 10,73€

Εκπαίδευση ενηλίκων στην εθελοντική δράση για τη διαχείριση κινδύνου -10%

Εκπαίδευση ενηλίκων στην εθελοντική δράση για τη διαχείριση κινδύνου

Στις σύγχρονες κοινωνίες διακινδύνευσης, ο "μηδενικός κίνδυνος" και η "απόλυτη ασφάλεια" είναι έννοι..

15,00€ 13,50€

Εκπαίδευση ενηλίκων και διά βίου μάθηση στην Ευρώπη και την Ελλάδα -10%

Εκπαίδευση ενηλίκων και διά βίου μάθηση στην Ευρώπη και την Ελλάδα

Μία από τις μορφές της εκπαίδευσης ενηλίκων, που κυριαρχεί στις μέρες μας, είναι η συνεχιζόμενη επαγ..

21,30€ 19,17€