Περιβαλλοντική εκπαίδευση


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Από την περιβαλλοντική ηθική στην πολιτική οικολογία -10%

Από την περιβαλλοντική ηθική στην πολιτική οικολογία

Το βιβλίο αποτελείται από δύο διακριτά μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια ανασκόπηση των βασικών ρευμ..

12,00€ 10,80€

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων -10%

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρ..

30,00€ 27,00€

Παραγωγή και χρήση της ενέργειας -10%

Παραγωγή και χρήση της ενέργειας

Το εκπαιδευτικό - μορφωτικό ολικό του εγχειριδίου αυτού απευθύνεται οε μαθητές και εκπαιδευτικούς πρ..

22,00€ 19,80€

Περιβαλλοντική εκπαίδευση -20%

Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου επιχειρείται μια αποτύπωση ορισμένων παραμέτρων της ΠΕ που όπως φαίνεται..

24,00€ 19,20€

Περιβαλλοντική εκπαίδευση -20%

Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου επιχειρείται μια αποτύπωση ορισμένων παραμέτρων της ΠΕ που όπως φαίνεται..

24,00€ 19,20€

Διεργασίες σκέψης στο σχολείο και την κοινωνία -30%

Διεργασίες σκέψης στο σχολείο και την κοινωνία

Η εξέλιξη στην έννοια της αειφόρου ανάπτυξης, σταδιακή και αντιφατική αλλά ταυτόχρονα εξαιρετικά επο..

34,90€ 24,43€

Περιβαλλοντική εκπαίδευση -10%

Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Το βιβλίο αυτό είναι ένα πολύτιμο βοήθημα για κάθε εκπαιδευτικό, αλλά και γενικότερα για κάθε άνθρωπ..

14,01€ 12,61€

Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αγωγή -10%

Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αγωγή

Το παρόν έργο αρθρώνει ταυτοχρόνως κριτικό και θεωρητικό λόγο για την εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Εκ..

13,00€ 11,70€

Περιβαλλοντική εκπαίδευση και σχολείο -10%

Περιβαλλοντική εκπαίδευση και σχολείο

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί ένα πεδίο της εκπαίδευσης στο οποίο στηρίχτηκαν πολλές ελπίδες ..

12,70€ 11,43€

Αξιολόγηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης -10%

Αξιολόγηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές στον τρόπο αντίληψης της μάθησης και της αξιο..

15,00€ 13,50€

Η περιβαλλοντική αγωγή και εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα -10%

Η περιβαλλοντική αγωγή και εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Το βιβλίο αυτό διαπνέεται από μια κριτική, κοινωνικο-πολιτισμική αντίληψη, η οποία διαμορφώθηκε όχι ..

16,31€ 14,68€

Περιβαλλονική εκπαίδευση γένους θηλυκού -10%

Περιβαλλονική εκπαίδευση γένους θηλυκού

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην εικοσάχρονη πορεία της έχει συμβάλει στο "πρασίνισμα" της εκπαιδευτ..

12,11€ 10,90€

Ο τόπος μου -25%

Ο τόπος μου

Ένα βιβλιο-τετράδιο με δραστηριότητες για τους μαθητές, προκειμένου να διερευνήσουν τον τόπο τους, ν..

6,40€ 4,80€