Εκπαιδευτική τεχνολογία


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Οι ψηφιακές τεχνολογίες στην ειδική αγωγή -10%

Οι ψηφιακές τεχνολογίες στην ειδική αγωγή

Η κατάλληλη εκπαίδευση και ένταξη όλων των μαθητών στην κοινωνία αποτελεί μια αναγκαιότητα. Η χρήση ..

11,00€ 9,90€

Σενάρια διδασκαλίας στο μάθημα της Γλώσσας με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών -10%

Σενάρια διδασκαλίας στο μάθημα της Γλώσσας με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

Τα διδακτικά σενάρια του βιβλίου αυτού, αποτελούν συγγραφή και εφαρμογή διδακτικών ενοτήτων του μαθή..

15,00€ 13,50€

Η αναγκαιότητα ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία -10%

Η αναγκαιότητα ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία

Στις μέρες μας οι τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), επηρεάζουν κάθε πτυχή της ανθ..

9,00€ 8,10€

Ψηφιακή λαογραφία και εκπαίδευση -10%

Ψηφιακή λαογραφία και εκπαίδευση

Η παρούσα έκδοση επιδιώκει να συμβάλει στον διεθνή επιστημονικό διάλογο και προβληματισμό που έχει α..

22,00€ 19,80€

Οι ΤΠΕ στις επιστήμες της αγωγής -10%

Οι ΤΠΕ στις επιστήμες της αγωγής

Η επιστήμη των υπολογιστών, η τεχνολογία, η πληροφορία και η επικοινωνία, ο υπολογιστής και η εκπαιδ..

79,32€ 71,39€

Ψηφιακές τεχνολογίες και μάθηση του 21 αιώνα

Η ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης αποτελεί, διεθνώς, βα..

0,00€

Εισαγωγή στις εφαρμογές των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση -10%

Εισαγωγή στις εφαρμογές των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση

Το βιβλίο παρέχει μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των ψηφιακών τεχνολογιών. Α..

35,00€ 31,50€

Εκπαιδευτική τεχνολογία και εφαρμογές διαδικτύου -10%

Εκπαιδευτική τεχνολογία και εφαρμογές διαδικτύου

Στο παρόν βιβλίο περιγράφεται με απλή και κατανοητή γλώσσα, η σχέση τεχνολογίας, διαδικτύου και εκπα..

25,00€ 22,50€

Παιδί και πληροφορία -30%

Παιδί και πληροφορία

Tο ανά χείρας συλλογικό έργο επιχειρεί να ερευνήσει τη σχέση των παιδιών με την πληροφορία, από πλευ..

30,00€ 21,00€

Διδακτική και σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEM και ΤΠΕ -10%

Διδακτική και σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEM και ΤΠΕ

Περιέχει: ΜΕΡΟΣ Ι: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ, Θεωρίες Μάθησης, Διδακτικά Μοντέλα, ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ, ..

76,32€ 68,69€

Μάθε ψηφιακά... Παίζοντας συνεργατικά -10%

Μάθε ψηφιακά... Παίζοντας συνεργατικά

Στο βιβλίο αυτό δίνεται έµφαση στη σύνδεση µεταξύ θεωρητικών προσεγγίσεων και διδακτικών πρακτικών σ..

20,00€ 18,00€

Ηλεκτρονική μάθηση -25%

Ηλεκτρονική μάθηση

Αξιοποιώντας την πολυετή ερευνητική και διδακτική του εμπειρία, ο συγγραφέας προτείνει την ολοκληρωμ..

40,00€ 30,00€

Εκπαίδευση με χρήση νέων τεχνολογιών -10%

Εκπαίδευση με χρήση νέων τεχνολογιών

Το συλλογικό αυτό έργο παρουσιάζει τις εισηγήσεις της 1ης Επιστημονικής Ημερίδας με τίτλο "Παιδαγωγι..

16,00€ 14,40€

Το παρόν και το μέλλον της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας -10%

Το παρόν και το μέλλον της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας

Σήμερα, η στρατηγική χρήση τεχνoλoγικών μεθόδων - η λεγόμενη Κoινωνία της Πληρoφoρίας - φαίνεται να ..

10,00€ 9,00€