×
Κατηγορίες
Προβολή ως Πλέγμα Λίστα

Φορολογικές δηλώσεις 2024. Τόμος Β΄

Ο νέος «Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2024» της Astbooks, αποτελεί τον πλέον αναλυτικό οδηγό για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3, της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης και του Εντύπου Ν, περιλαμβάνοντας κάθε είδους αλλαγές που επηρεάζουν τη συμπλήρωση των εντύπων και τον υπολογισμό του φόρου που καλούνται να καταβάλλουν τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες αλλά και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα, όσον αφορά τη συμπλήρωση των εντύπων Ε3 και της Κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης...
€35,00 €31,50
New
10% Off

Φορολογικές δηλώσεις 2024

Ο νέος «Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2024» της Astbooks, αποτελεί τον πλέον αναλυτικό οδηγό για τη συμπλήρωση των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3, Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης και Έντυπο Ν, περιλαμβάνοντας κάθε είδους αλλαγές που επηρεάζουν τη συμπλήρωση των εντύπων για τον υπολογισμό του φόρου που καλούνται να καταβάλουν τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα (κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), ενώ η φορολογική αντιμετώπιση των θεμάτων έχει γίνει λαμβανομένων υπόψη όλων των τροποποιήσεων που έχουν επέλθει στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) ν...
€70,00 €63,00
New
10% Off

Φορολογικές δηλώσεις 2024. Τόμος Α΄

Ο νέος οδηγός «Φορολογικές Δηλώσεις 2024 -Πρακτικός Οδηγός Φυσικών Προσώπων (Έντυπα Ε1 – Ε2)» της Astbooks, αποτελεί τον πλέον αναλυτικό οδηγό για τη συμπλήρωση των εντύπων Ε1 και Ε2, περιλαμβάνοντας κάθε είδους αλλαγές που επηρεάζουν τη συμπλήρωση των εντύπων και τον υπολογισμό του φόρου που καλούνται να καταβάλουν τα φυσικά πρόσωπα...
€35,00 €31,50
New
10% Off

Τεκμήρια & περιουσιακή κατάσταση (Πόθεν έσχες) 2024

Η νέα έκδοση της Astbooks με τίτλο «Τεκμήρια & Περιουσιακή Κατάσταση (Πόθεν έσχες) 2024» αποτελεί έναν οδηγό για τον εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας βάσει των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών και των δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, όπως προσδιορίζεται από τα άρθρα 30-34 του Κεφαλαίου Δ’ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ -ν...
€60,00 €54,00
New
10% Off

Καταστατικά - Πρακτικά - Συμβάσεις - Έντυπα 2024

Το νέο βιβλίο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΕΝΤΥΠΑ 2024» αποτελεί μία συλλογή χρήσιμων νομικών και φορολογικών εγγράφων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία μίας επιχείρησης...
€65,00 €58,50
10% Off
€60,00 €54,00
10% Off

Ελεύθεροι επαγγελματίες & ατομικές επιχειρήσεις 2024

Η νέα έκδοση της Astbooks με τίτλο «Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Ατομικές Επιχειρήσεις» καλύπτει τα κύρια ζητήματα που σχετίζονται με την ατομική επιχειρηματικότητα κάθε μορφής (παροχή υπηρεσίας, εμπόριο, Δελτίο Παροχής υπηρεσιών, περιστασιακή απασχόληση)...
€70,00 €63,00
10% Off
€70,00 €63,00
10% Off
€70,00 €63,00
10% Off

Πρακτικός οδηγός myDATA. Διακίνηση - Τιμολόγηση 2024

Με τη θέση σε λειτουργία των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA, ένα μεγάλο ψηφιακό έργο έγινε πραγματικότητα...
€70,00 €63,00
10% Off
€65,00 €58,50
10% Off

Ε.Λ.Π. – Οδηγός εργασιών τέλους χρήσης 2024

Η νέα έκδοση «ΕΛΠ – Οδηγός Εργασιών Τέλους Χρήσης 2024» της Astbooks παρουσιάζει την ορθή διαδικασία κλεισίματος χρήσης, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με την υπάρχουσα νομοθεσία αλλά και την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων σε ό,τι αφορά την εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων και τη λήψη αποφάσεων από τους διοικούντες...
€60,00 €54,00
10% Off

Δαπάνες των επιχειρήσεων 2024

Στη νέα έκδοση «Δαπάνες των επιχειρήσεων 2024» των εκδόσεων Asbooks πραγματοποιείται μια σοβαρή προσπάθεια συγκέντρωσης και αναλυτικής παρουσίασης των εκπιπτόμενων και μη δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων...
€65,00 €58,50
10% Off

Αγροτικοί συνεταιρισμοί (ν. 4673/2020)

Το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο καλούνται σήμερα να δραστηριοποιηθούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τον ανταγωνισμό...
€55,00 €49,50
10% Off

Δώδεκα

Η ASTBooks παρουσιάζει το πρώτο θεατρικό έργο του Παναγιώτη Α...
€5,00 €4,50
10% Off