×
Κατηγορίες
Το παρόν ϐιϐλίο δεν αποτελεί διδακτικό εγχειρίδιο για τα γνωστικά αντικείμενα της αρμονίας και της ακουστικής αγωγής, όπως συνηϑίσαμε από σχετικές εκδόσεις...
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 276022
ISBN: 9789605993955
Συγγραφέας: Δεσπότης Σωτήρης
Παλιά τιμή: €15,00
€13,50
Χρόνος παράδοσης: 3-5 μέρες
Supported cards
Supported cards

Το παρόν ϐιϐλίο δεν αποτελεί διδακτικό εγχειρίδιο για τα γνωστικά αντικείμενα της αρμονίας και της ακουστικής αγωγής, όπως συνηϑίσαμε από σχετικές εκδόσεις. Οργανώνοντας το υλικό του με μορφή μαϑημάτων διαρϑρώνει τον μουσικό του λόγο προσπαϑώντας να δώσει στον αναγνώστη τις απαραίτητες πληροφορίες για να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις των ειδικών μαϑημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στις μουσικές πανεπιστημιακές σχολές καϑώς και για σπουδαστές ωδείων που επιϑυμούν συνοπτικά μια μορφή υπενϑύμισης αρμονικών και ακουστικών φαινομένων, ώστε να οδηγηϑούν σε επιτυχή λύση των ϑεμάτων και των ακουστικών ασκήσεων. Για τον λόγο αυτό δεν μπαίνουμε σε λεπτομέρειες σχετικά με τη διδακτική της αρμονίας και της ακουστικής αγωγής. Οι φιλόμουσοι αναγνώστες πρέπει να κατανοήσουν ότι κάϑε ϑέμα έχει τη δική του προσωπικότητα, σε μελωδικό και ρυϑμικό επίπεδο. Δώστε, λοιπόν, λίγα λεπτά για να τη γνωρίσετε πριν επιχειρήσετε για τη λύση του ϑέματος. Συγκεκριμένα μελωδικο-ρυϑμικά σχήματα, με λειτουργικό ρυϑμό στις αλλαγές συγχορδιών ανά μέτρο, αποτελούν τα ϐασικά χαρακτηριστικά του ϑέματος. Ο συνϑέτης του ϑέματος διερευνά σε λίγο χρόνο το ϐάϑος των γνώσεων του-ης εξεταζομένου-ης. Θα περιλαμϐάνει σειρά διαφορετικών μουσικών φαινομένων που ϑα πρέπει σε συγκεκριμένο χρόνο να απαντήσει ο-η εξεταζόμενος-η. Έτσι, η εις ϐάϑος γνώση και η χρονική οργάνωση της λύσης, είναι αυτά που χρειάζεται ο-η εξεταζόμενος-η. Αυτές είναι οι προοπτικές μας ϐάσει των οποίων συντάξαμε το πόνημά μας. Όσον αφορά τις ασκήσεις για την ακουστική αγωγή εφαρμόζεται μία απλή μέϑοδος μελέτης που ϐασίζεται στην προσϑετική τεχνική και στο να τραγουδά ο μελετητής τις μελωδικές γραμμές των ασκήσεων που παίζει στο πιάνο. Όποια άσκηση μελετήσετε στο ϐιϐλίο, την επαναλαμϐάνετε και προσϑέτετε τη νεότερη σε αυτή. Η τεχνική αυτή εξασφαλίζει τη συστηματική εξάσκηση και την κατάκτηση της γνώσης, μέσα από την προοπτική του τραγουδιού και της επανάληψης. Για τον λόγο αυτό στις ακουστικές ασκήσεις οι φωνές του μπάσου και της σοπράνο ϑα πρέπει να τραγουδιούνται συνοδεία πιάνου ή και χωρίς. Ιδιαίτερη προσοχή στις ασκήσεις των μελωδικών διαστημάτων γιατί μέσω αυτών χτίζονται και οι συγχορδίες. Την ύλη που διαρϑρώνεται σε 17 μαϑήματα, ακολουϑούν οι ϐασικοί κανόνες της αρμονίας, εν συνεχεία ένα συνοπτικό ερωτηματολόγιο για μία τελική επανάληψη ελέγχου της εμπέδωσης των ϐασικών αρμονικών λαϑών και τέλος παρουσιάζονται τα ϐασικότερα σύμϐολα της λειτουργικής αρμονίας.

Προδιαγραφές προϊόντων
Όνομα χαρακτηριστικούΤιμή χαρακτηριστικού
Ημερομηνία Έκδοσης12/2022
Σελίδες112
ΕξώφυλλοΜαλακό εξώφυλλο
Διαστάσεις21x15

Επαναληπτικά μαθήματα αρμονίας & ακουστικής αγωγής.

Παλιά τιμή: €15,00
€13,50