×
Κατηγορίες
Φιλτράρισμα με τιμή
Min  Max 
Φιλτράρισμα ανά εκδότη
Κατηγορίες
Προβολή ως Πλέγμα Λίστα

Γιαβόλ! Αίμα, λήθη και υποτέλεια

«Μ’ αν τύχει και στη στράτα σας βρεθούν αυτοί που μας σκλάβωσαν, με τις σταχτιές και πράσινες στολές, γυρίστε αλλού τα μάτια σας, δείχνοντας την περιφρόνησή σας…» (Από προκήρυξη της αντιστασιακής οργάνωσης ΠΕΑΝ για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 1943...
€33,00 €29,70
New
10% Off

Ανάλεκτα από το ημερολόγιο ενός συμβούλου τύπου: Σελίδες Αλβανίας

Η αμφισημία -χαρακτηριστικό της αλβανικής εξωτερικής πολιτικής- βρίσκεται σε απόλυτη συνέπεια με τις επίσημες δηλώσεις των Τιράνων αυτής της εποχής (1992-6), οι οποίες ισχυρίζονται ότι η Ελληνική Μειονότητα αποτελεί γέφυρα φιλίας μεταξύ των δυο Κρατών ενώ ταυτόχρονα της στερεί τα δικαιώματα της...
€53,00 €47,70
10% Off

Πολιτική - στρατηγική διάσταση του ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδος - Κύπρου

Η οποιαδήποτε ανάλυση των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να έχει οξύτατη αίσθηση της ιστορικότητας, της διαλεκτικής της και των αντιφάσεών της...
€18,80 €16,92
10% Off

Κυπριακό 1954-1974

Κυκλοφόρησε η 3η εμπλουτισμένη έκδοση του βιβλίου του Γιώργου Καλπαδάκη με τίτλο «Κυπριακό 1954-1974: Στοχαστικές προσαρμογές και ο αιώνιος δηλιγιαννισμός»...
€28,62 €25,76
10% Off

Τα νησιά του Αιγαίου

Στόχος του βιβλίου είναι να αποδομήσει πλήρως τις τουρκικές θέσεις, όπως αυτές έχουν εκφραστεί στα πρόσφατα υπομνήματα της Τουρκίας στον Ο...
€20,00 €18,00
10% Off

Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών

100 χρόνια ύστερα από την «ανταλλαγή ελληνοτουρκικών πληθυσμών», η συζήτηση σχετικά με τα αίτια που την προκάλεσαν, τους όρους διεξαγωγής της και την τύχη εκατομμυρίων ανθρώπων έχει γίνει και πάλι επίκαιρη...
€30,00 €27,00
10% Off

Η ελληνοτουρκική διένεξη στο Αιγαίο

Είναι ευρέως γνωστό ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας διακρίνονται ιστορικά από μια μόνιμη δυσπιστία και εχθρότητα...
€16,00 €14,40
10% Off

Ελληνορωσικά

Τα «Ελληνορωσικά» είναι «πολεμικά» κείμενα...
€18,00 €16,20
10% Off

50 κανόνες στρατηγικής στις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Στο βιβλίο μας Η Τέχνη της Στρατηγικής (Αθήνα, Δίαυλος, 2021), προσπαθήσαμε να συμπυκνώσουμε την ουσία της στρατηγικής σε πενήντα κανόνες, χρησιμοποιώντας παραδείγματα από τον πόλεμο, τη διπλωματία, την εσωτερική πολιτική, τις επιχειρήσεις αλλά και τον αθλητισμό και την καθημερινή ζωή...
€15,90 €14,31
10% Off

Τα «Βαλκάνια» στη νεοελληνική κουλτούρα: Όψεις της διαχείρισης ενός όρου

Ποι­ες είναι οι συν­δη­λώ­σεις του όρου «Βαλ­κά­νια» στη νε­ο­ελ­λη­νι­κή κουλ­τού­ρα; Ποια είναι η (φα­ντα­σι­α­κή ή μη) σχέ­ση Ελ­λά­δας - Βαλ­κα­νί­ων; Πό­σο κο­ντά ή μα­κριά από τη Δύ­ση βρί­σκο­νται τα Βαλ­κά­νια και η Ελ­λά­δα; Αξι­ο­ποι­ώ­ντας υλι­κό από την εγ­χώ­ρια λο­γο­τε­χνι­κή πα­ρα­γω­γή, αλ­λά και από έτε­ρα γραμ­μα­τει­α­κά είδη από τις απαρ­χές του 19ου αιώ­να μέ­χρι και την πρώ­τη δε­κα­ε­τία του 21ου αιώ­να, το πα­ρόν έρ­γο επι­χει­ρεί να απα­ντή­σει, με­τα­ξύ άλ­λων, στα ανω­τέ­ρω ερω­τή­μα­τα...
€20,90 €18,81
10% Off

Με το βλέμμα στην Ευρώπη

Tο βιβλίο αυτό εξετάζει τις ελληνογερμανικές σχέσεις κατά τη μεταπολεμική περίοδο και διηγείται μια εν πολλοίς ξεχασμένη σήμερα ιστορία: πώς μια χώρα που υπέφερε από τη γερμανική κατοχή στράφηκε ήδη από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια προς τη Δυτική Γερμανία και πώς η τελευταία, κόντρα στα προγνωστικά, αποτέλεσε τον εγγυητή της ελληνικής ένταξης στην Ευρω­παϊκή Κοινότητα...
€20,00 €18,00
10% Off

Σύγκρουση και κοινωνία

Η πληροφορία / επικοινωνία είναι ακριβώς το σύστηµα ελέγχου...
€20,00 €18,00
10% Off

Οι Ελληνοβρετανικές σχέσεις στη βασιλεία του Όθωνα (1839-1862)

Η μελέτη των σχέσεων του βασιλιά Όθωνα με τη Μ...
€22,00 €16,50
25% Off

Ο Οδυσσέας στις θάλασσες του Νότου

Η παρουσία των Ελλήνων στις υπερπόντιες κτήσεις της Ισπανίας αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της πρώιμης νεοελληνικής ιστορίας...
€35,00 €31,50
10% Off