×
Κατηγορίες
Προβολή ως Πλέγμα Λίστα

Γενετικές εξετάσεις

Πολυσυγγραφικό έργο στο οποίο παρουσιάζονται οι βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται σήμερα στη γενετική διάγνωση και οι βασικές πληροφορίες που οδηγούν στην κατανόηση των αποτελεσμάτων μίας γενετικής εξέτασης...
€18,00 €16,20
10% Off

Το δωμάτιο με τις μύγες

Το 1976 ο Φώ­της Κα­φά­τος έγρα­φε για το κλί­μα εντός του οποίου ευδο­κι­μεί η βι­ο­λο­γι­κή έρευ­να: «Στα δη­μι­ουρ­γι­κά ερ­γα­στή­ρια οι κα­θη­γη­τές και οι φοι­τη­τές δου­λεύ­ουν πλάι-πλάι στην έρευ­να … Ανταλ­λάσ­σουν δι­αρ­κώς ιδέ­ες, και κα­νείς δεν ξε­νί­ζε­ται πως οι πιο δη­μι­ουρ­γι­κές συ­χνά προ­έρ­χο­νται από τους εικο­σά­χρο­νους...
€12,00 €10,80
10% Off

Γενετική

Πώς καθορίζεται το χρώμα των μαλλιών μας; Τι είναι τα γονίδια; Οι αζωτούχες βάσεις; Τα παιδιά ακολουθούν τη Βαλεντίνα σε αυτή τη συναρπαστική εξερεύνηση του DNA και ανακαλύπτουν την επιστήμη της Γενετικής....
€8,80 €6,16
30% Off

Πώς δουλεύουν τα κύτταρα

Τα παιδιά κοιτάζουν στο εσωτερικό του πυρήνα ενός κυττάρου και μαθαίνουν για τη δομή της διπλής έλικας του DNA, καθώς επίσης για το πώς επικοινωνούν τα κύτταρα, πώς δημιουργούν ζωντανούς ιστούς, πώς φτιάχνουν καινούργια κύτταρα και πώς χτίζουν τα όργανα και τους οργανισμούς από τους οποίους αποτελούνται όλα τα έμβια όντα, σύμφωνα με το γονιδιακό τους μοντέλο....
€10,00 €8,00
20% Off

Δαιμόνια γονίδια

Οι νεαροί αναγνώστες αρχίζουν να κατανοούν πώς οι σύγχρονοι επιστήμονες αντιγράφουν και αλλάζουν τα γονίδια στο εσωτερικό κάθε ζωντανού κυττάρου, γεγονός που κάνει το μεταλλαγμένο φυτό ή ζώο περισσότερο ανθεκτικό σε συγκεκριμένες ασθένειες....
€10,00 €8,00
20% Off

Το εγωιστικό γονίδιο

Στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, κάτι ριζικά νέο άρχισε να πλανάται στον αέρα: νέοι τρόποι κατανόησης των φυσικών συστημάτων, νέοι τρόποι σκέψης που θέτουν υπό αμφισβήτηση πολλές από τις βασικές παραδοχές μας....
€31,80 €27,03
15% Off