×
Κατηγορίες
Φιλτράρισμα με τιμή
Min  Max 
Φιλτράρισμα ανά εκδότη
Προβολή ως Πλέγμα Λίστα

Εισαγωγή στη θερμοδυναμική

Περιέχει: Eισαγωγή -...
€82,15 €73,94
10% Off

Εφαρμογές μετάδοσης θερμότητας

Το βιβλίο καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του γνωστικού αντικειμένου της «ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ» και συγκεκριμένα τις βασικές αρχές και νόμους που διέπουν τα σχετικά φαινόμενα, προσεγγίζοντάς τα θεωρητικά και πρακτικά, κατά τρόπο που θα βοηθήσει τον αναγνώστη να αποκτήσει μια πρώτη εξοικείωση με αυτά...
€47,70 €42,93
10% Off

Εφαρμοσμένη θερμοδυναμική

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται προς όλους όσοι ενδιαφέρονται για τη μελέτη, τη διδασκαλία και τις εφαρμογές του αντικειμένου της Θερμοδυναμικής...
€90,00 €81,00
10% Off

Εφαρμοσμένη θερμοδυναμική

Το Εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, στις οποίες η Θερμοδυναμική αποτελεί δομικό γνωστικό αντικείμενο θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης...
€25,00 €22,50
10% Off

Χημική θερμοδυναμική

Το σύγγραμμα αυτό αναλύει τη θεωρία της Χημικής Θερμοδυναμικής με ανάδειξη της φυσικής και χημικής ερμηνείας της, καθώς και την εφαρμογή των νόμων της σε φαινόμενα τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο των φυσικοχημικών και τεχνολογικών επιστημών...
€36,00 €32,40
10% Off

Θερμοδυναμική για μηχανικούς

Περιέχει: Εισαγωγή, βασικές έννοιες, ενέργεια, μεταφορά ενέργειας, γενική ενεργειακή ανάλυση, ιδιότητες καθαρών ουσιών, ενεργειακή ανάλυση κλειστών συστημάτων, μαζική, ενεργειακή ανάλυση όγκων ελέγχου, o δεύτερος νομός της θερμοδυναμικής, εντροπία, εξέργεια: ένα μέτρο του δυνητικού έργου, κύκλοι ισχύος των αερίων, κύκλοι παραγωγής ισχύος με ατμό, συνδυασμένοι κύκλοι, ψυκτικοί κύκλοι, σχέσεις θερμοδυναμικών ιδιοτήτων, αέρια μίγματα, μίγματα αερίου - ατμού, κλιματισμός, χημικές αντιδράσεις, χημική ισορροπία, ισορροπία φάσεων συμπιεστή ροή...
€106,30 €92,48
14% Off

Αξιωματική θερμοδυναμική

Σε αυτό το άρθρο, πριν από εκατό περίπου χρόνια, ο Καραθεοδωρής καταφέρνει να μαθηματικοποιήσει με συνεπή τρόπο για πρώτη φορά τη Θερμοδυναμική, η οποία μέχρι τότε ήταν αντικείμενο έρευνας μόνο των φυσικών και των μηχανολόγων....
€19,80 €13,90
30% Off

Μεταφορά θερμότητας

Η μεταφορά θερμότητας αποτελεί κυρίαρχο φυσικό φαινόμενο σε ένα μεγάλο αριθμό διεργασιών, αλλά και σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και τεχνολογικών εφαρμογών....
€40,38 €32,30
21% Off