×
Κατηγορίες
Προβολή ως Πλέγμα Λίστα

Άγιος Αλέξανδρος του Σβιρ

Η σχέση του ανθρώπου με τον Δημιουργό του, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό δεν επιτρέπεται και δεν μπορεί να είναι μια απλώς διανοητική αλλαγή σκέψεως, χωρίς καμία σωματική «συνέπεια»...
€5,00 €4,50
10% Off

Ακολουθίες

«Καί ἠξεύρομεν καλά πώς ἐτοῦτο τό πράγμα ὑπερβαίνει τήν ἡμετέραν δύναμιν νά τό τελειώσωμεν καθώς πρέπει ἀλλά βλέποντες τήν πτωχείαν τοῦ γένους μας καί ὁπού κανένας δέν φροντίζει, ἐκάμαμεν ἐκεῖνο πού ἠμπορέσαμεν, διατί τό κατά δύναμιν καί Θεῷ φίλον...
€15,00 €13,50
10% Off

Με περιμένουν αλλού

Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τον θάνατο, ούτε τον δικό μας, ούτε των αγαπημένων μας...
€5,00 €4,50
10% Off
€5,00 €4,50
10% Off

Τα θαύματα του Χριστού

Εάν ο Χριστός ήρθε για να αποκαλύψει τον Πατέρα του, έτσι ώστε να εισακουστεί από τους ανθρώπους, τότε τα έργα που ο Πατέρας του ποιεί σε τέτοιο εύρος και μεγαλείο, που υπερβαίνουν την ανθρώπινη όραση, ο Υιός πρέπει να τα κάνει μικρά και ευδιάκριτα μπροστά στα μάτια τους...
€14,00 €12,60
10% Off

Οι τέσσερις αγάπες

Κάθε χριστιανός θα συμφωνούσε ότι η πνευματική υγεία του ανθρώπου είναι ακριβώς ανάλογη της αγάπης του προς τον Θεό...
€12,00 €10,80
10% Off