×
Κατηγορίες
Φιλτράρισμα με τιμή
Min  Max 
Φιλτράρισμα ανά εκδότη
Κατηγορίες
Προβολή ως Πλέγμα Λίστα

Γενική πολιτειολογία

Στο βιβλίο αυτό, που αποτελείται από τέσσερα μέρη τα οποία εξετάζει, διερευνάται η ουσία του προβλήματος της δομής του κράτους και, ειδικότερα, του πολιτικού συστήματος...
€15,00 €13,50
10% Off

Η αρχιτεκτονική του κράτους

Μέσα από μεγάλο πλήθος στοιχείων, βιβλιογραφίας, συνταγματικών και λοιπών θεσμοθετημένων κανόνων, με πολύπλευρη έρευνα και θεσμική, πολιτική και διοικητική προσέγγιση, η συγγραφέας παρουσιάζει με τρόπο συνοπτικό, αλλά επαρκή και σαφή, τα δομικά στοιχεία που συγκροτούν το κρατικό οικοδόμημα σε επίπεδο πολιτειακό, πολιτικό και διοικητικό...
€30,74 €27,67
10% Off

Η άνοδος και η πτώση του κράτους

Στο μοναδικό αυτό έργο ο συγγραφέας ιχνηλατεί την ιστορία του κράτους από τις απαρχές του μέχρι σήμερα....
€25,00 €20,00
20% Off