×
Κατηγορίες
Φιλτράρισμα με τιμή
Min  Max 
Φιλτράρισμα ανά εκδότη
Προβολή ως Πλέγμα Λίστα
€57,35 €51,62
10% Off

Τεχνική υδρογεωλογία

Περιέχει: Μέρος 1o...
€37,58 €32,69
14% Off

Υδρολογία και υδραυλική

Περιέχει: ΜΕΡΟΣ Α: Υδρολογία, Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Υδρολογία, Κεφάλαιο 2 Κατακρημνίσματα, Κεφάλαιο 3 Εξάτμιση και Εξατμισοδιαπνοή, Κεφάλαιο 4 Διήθηση, Κεφάλαιο 5 Απορροή, Κεφάλαιο 6 Εκτίμηση πλημμυρικών αιχμών, Κεφάλαιο 7 Στατιστική Υδρολογία...
€40,49 €35,23
13% Off

Υδατικοί πόροι

Περιέχει: Ιστορικά Στοιχεία των Υδατικών Πόρων και της Διαχείρισής τους, Παγκόσμια Υδατική Γεωγραφία - Διασυνοριακοί Υδατικοί Πόροι - Κλιματική Αλλαγή, Γεωπληροφορική & Υδατικοί Πόροι, Εκτίμηση Υδατικού Ισοζυγίου Λεκάνης Απορροής, Διαχείριση Υδατικών Πόρων (ΔΥΠ), Πλημμυρικές και Οικολογικές Παροχές, Υγροτοπικά Συστήματα, Παρακολούθηση (Monitoring) των Υδατικών Πόρων και Συστημάτων, Προσομοίωση (Simulation) των Υδατικών Πόρων και Συστημάτων, Βελτιστοποίηση (Optimization) των Υδατικών Πόρων και Συστημάτων...
€82,71 €71,96
13% Off

Τεχνική υδρολογία

Το παρόν βιβλίο διαμορφώθηκε έτσι ώστε να παρέχει τις βασικές γνώσεις των εννοιών της υδρολογίας και περιλαμβάνει ολοκληρωμένες προσεγγίσεις στα υδρολογικά θέματα με παραδείγματα που συμβάλλουν στην κατανόηση και πληρέστερη γνώση των θεωρητικών εννοιών....
€32,00 €28,80
10% Off