×
Κατηγορίες
Φιλτράρισμα με τιμή
Min  Max 
Φιλτράρισμα ανά εκδότη
Κατηγορίες
Προβολή ως Πλέγμα Λίστα

Φορολογικές δηλώσεις 2024. Τόμος Β΄

Ο νέος «Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2024» της Astbooks, αποτελεί τον πλέον αναλυτικό οδηγό για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3, της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης και του Εντύπου Ν, περιλαμβάνοντας κάθε είδους αλλαγές που επηρεάζουν τη συμπλήρωση των εντύπων και τον υπολογισμό του φόρου που καλούνται να καταβάλλουν τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες αλλά και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα, όσον αφορά τη συμπλήρωση των εντύπων Ε3 και της Κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης...
€35,00 €31,50
New
10% Off

Φορολογικές δηλώσεις 2024

Ο νέος «Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2024» της Astbooks, αποτελεί τον πλέον αναλυτικό οδηγό για τη συμπλήρωση των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3, Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης και Έντυπο Ν, περιλαμβάνοντας κάθε είδους αλλαγές που επηρεάζουν τη συμπλήρωση των εντύπων για τον υπολογισμό του φόρου που καλούνται να καταβάλουν τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα (κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), ενώ η φορολογική αντιμετώπιση των θεμάτων έχει γίνει λαμβανομένων υπόψη όλων των τροποποιήσεων που έχουν επέλθει στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) ν...
€70,00 €63,00
New
10% Off

Φορολογικές δηλώσεις 2024. Τόμος Α΄

Ο νέος οδηγός «Φορολογικές Δηλώσεις 2024 -Πρακτικός Οδηγός Φυσικών Προσώπων (Έντυπα Ε1 – Ε2)» της Astbooks, αποτελεί τον πλέον αναλυτικό οδηγό για τη συμπλήρωση των εντύπων Ε1 και Ε2, περιλαμβάνοντας κάθε είδους αλλαγές που επηρεάζουν τη συμπλήρωση των εντύπων και τον υπολογισμό του φόρου που καλούνται να καταβάλουν τα φυσικά πρόσωπα...
€35,00 €31,50
New
10% Off

Τεκμήρια & περιουσιακή κατάσταση (Πόθεν έσχες) 2024

Η νέα έκδοση της Astbooks με τίτλο «Τεκμήρια & Περιουσιακή Κατάσταση (Πόθεν έσχες) 2024» αποτελεί έναν οδηγό για τον εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας βάσει των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών και των δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, όπως προσδιορίζεται από τα άρθρα 30-34 του Κεφαλαίου Δ’ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ -ν...
€60,00 €54,00
New
10% Off

Καταστατικά - Πρακτικά - Συμβάσεις - Έντυπα 2024

Το νέο βιβλίο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΕΝΤΥΠΑ 2024» αποτελεί μία συλλογή χρήσιμων νομικών και φορολογικών εγγράφων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία μίας επιχείρησης...
€65,00 €58,50
10% Off

Greece’s sovereign debt crisis and its economic aftermath

Many books have already appeared on Greece’s sovereign debt crisis of 2009-2010 and its aftermath...
€30,00 €27,00
10% Off

Πρακτικός οδηγός myDATA. Διακίνηση - Τιμολόγηση 2024

Με τη θέση σε λειτουργία των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA, ένα μεγάλο ψηφιακό έργο έγινε πραγματικότητα...
€70,00 €63,00
10% Off

Δαπάνες των επιχειρήσεων 2024

Στη νέα έκδοση «Δαπάνες των επιχειρήσεων 2024» των εκδόσεων Asbooks πραγματοποιείται μια σοβαρή προσπάθεια συγκέντρωσης και αναλυτικής παρουσίασης των εκπιπτόμενων και μη δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων...
€65,00 €58,50
10% Off

Οι ιδιωτικοποιήσεις στην Ελλάδα: Το τέλος ενός δρόμου;

Αυτό το συνοπτικό πόνημα αποτελεί ίσως την πρώτη πλήρη θεώρηση των ιδιωτικοποιήσεων στην Ελλάδα από το 1990 έως το 2019 και επιχειρεί να απαντήσει σε πέντε αλληλένδετα ερωτήματα: εφαρμόστηκε συστηματικά η ιδιωτικοποίηση ως πολιτική εκείνη την περίοδο, ποιες ήταν οι δυνάμεις που την καθοδήγησαν, ποια εμπόδια υψώθηκαν για να σταματήσει η εφαρμογή της, διευκόλυνε τις μεταρρυθμίσεις και, τέλος, ενίσχυσε τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας; Φυσικά, το ουσιαστικό θέμα που ανακύπτει αφορά το πού και το πώς θέτουμε τα όρια μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού στην οικονομία, ερώτημα σημαντικότατο αλλά ιδιαίτερα δύσκολο να απαντηθεί...
€30,00 €27,00
10% Off

Privatisations in Greece: The end of the road?

Privatisation emerged, in the early 1980s, as the antidote to the ‘degenerating’ effects of the sprawling presence of the public trading sector and as the main instrument for rebalancing those states moving away from communism or communist countries wishing to reinvigorate their economies...
€25,00 €22,50
10% Off

Δημόσια οικονομική

Πρόλογος - Άτομα και...
€49,15 €44,24
10% Off
€60,00 €54,00
10% Off

Σύγχρονος ευρωπαϊκός συνταγματισμός

Στο έργο «Σύγχρονος Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός» αναλύονται με συγκριτική σκοπιά και εκτενείς αναφορές στο πολιτικό και οικονομικό υπόβαθρο τα Μνημόνια που συνήφθησαν στην Ελλάδα και την Πορτογαλία...
€27,00 €24,30
10% Off

Φορολογία, δημοκρατία και συγκρότηση κράτους

«Η διεθνής εμπειρία από την ιστορία της φορολογίας των σύγχρονων κρατών είναι πλούσια σε παραδείγματα μεταρρυθμιστικών προτάσεων που έμειναν στο ράφι της βιβλιοθήκης των οικονομικών ιδεών»...
€15,90 €12,72
20% Off

Δημόσια οικονομική και πολιτική

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές των τμημάτων οικονομικών επιστημών ελληνικών πανεπιστημίων και καλύπτει ένα σημαντικό μέρος της ύλης της Δημόσιας Οικονομικής και της Δημοσιονομικής Πολιτικής...
€90,00 €76,50
15% Off