×
Κατηγορίες
Φιλτράρισμα με τιμή
Min  Max 
Φιλτράρισμα ανά εκδότη
Κατηγορίες
Προβολή ως Πλέγμα Λίστα

Η ποινικοποίηση της παρενόχλησης στις “στενές” διαπροσωπικές σχέσεις

Το έργο «Η ποινικοποίηση της παρενόχλησης στις “στενές” διαπροσωπικές σχέσεις – Σε εργασιακό και οικογενειακό περιβάλλον» απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στο αχανές πεδίο της παρενόχλησης στο ποινικό δίκαιο, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με τα είδη παρενόχλησης σε περιβάλλοντα όπου το παθόν πρόσωπο αισθάνεται «εγκλωβισμένο», «εξουσιασμένο»...
€39,00 €35,10
10% Off

Ειδικές διαδικασίες. Εθνικό ιδιωτικό (διεθνές) / δικονομικό και ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο

Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει τις γενικές αρχές που διέπουν την λειτουργία όλων των ειδικών διαδικασιών και την διαδικασία των διαφορών του οικογενειακού δικαίου...
€75,00 €67,50
10% Off

Οριοθέτηση της διεθνούς δικαιοδοσίας στις διαφορές από σύμβαση και αδικοπραξία βάσει του Καν 1215/2015

Στο έργο «Οριοθέτηση της Διεθνούς Δικαιοδοσίας στις Διαφορές από Σύμβαση και Αδικοπραξία βάσει του Καν 1215/2012» αναλύεται η ειδική δικαιοδοτική βάση: α) επί διαφορών από σύμβαση, όπου εξετάζονται ζητήματα όπως ο τόπος εκπλήρωσης της παροχής, η αποφυγή σύγκρουσης δικαιοδοσιών και αντιφατικών αποφάσεων, οι εξαιρέσεις ratione materiae (όπως η εξαίρεση ασφαλιστικών, καταναλωτικών και εργατικών διαφορών), οι συμβάσεις για πώληση εμπορευμάτων και παροχή υπηρεσιών κ...
€48,00 €43,20
10% Off
€28,00 €25,20
10% Off

O θεσμός της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Το έργο «Ο Θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας...
€24,00 €21,60
10% Off

Διοικητικό δικονομικό δίκαιο

Η ανανεωμένη και εμπλουτισμένη 4η έκδοση του κλασικού έργου του Καθηγητή Πάνου Λαζαράτου «Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο» προσφέρει μια εξαντλητική ερμηνευτική ανάλυση του συνόλου των δικονομικών διατάξεων του ΣτΕ (ΠΔ 18/1989), των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων (ΚΔΔ), του ΑΕΔ και του ΕλΣυν και είναι ενημερωμένο όχι μόνο με τις νομοθετικές αλλά και με τις σημαντικές νομολογιακές εξελίξεις, οφειλόμενες σε κάποιο βαθμό και στην πανδημία...
€106,00 €95,40
10% Off

Διοικητικό δικονομικό δίκαιο

Η ανανεωμένη και εμπλουτισμένη 4η έκδοση του κλασικού έργου του Καθηγητή Πάνου Λαζαράτου «Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο» προσφέρει μια εξαντλητική ερμηνευτική ανάλυση του συνόλου των δικονομικών διατάξεων του ΣτΕ (ΠΔ 18/1989), των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων (ΚΔΔ), του ΑΕΔ και του ΕλΣυν και είναι ενημερωμένο όχι μόνο με τις νομοθετικές αλλά και με τις σημαντικές νομολογιακές εξελίξεις, οφειλόμενες σε κάποιο βαθμό και στην πανδημία...
€106,00 €95,40
10% Off

Η νέα δικονομία του ελεγκτικού συνεδρίου

Η "Νέα Δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου" παρουσιάζει τον Ν 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο...
€37,00 €33,30
10% Off