×
Κατηγορίες
Φιλτράρισμα με τιμή
Min  Max 
Φιλτράρισμα ανά εκδότη
Κατηγορίες
Προβολή ως Πλέγμα Λίστα
€17,00 €15,30
10% Off
€18,00 €16,20
10% Off
€70,00 €63,00
10% Off
€70,00 €63,00
10% Off
€30,00 €27,00
10% Off

ΟΣΥΚ 2023 (Ιδιωτικός τομέας - Δημόσιο)

Το παρόν βιβλίο αποτελεί έναν αναλυτικό «Οδηγό Σύνδεσης Κωδικών» (Ο...
€70,00 €63,00
10% Off

Κώδικας είσπραξης δημοσίων εσόδων

Η νέα έκδοση της Astbooks με τίτλο «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων [Ν...
€50,00 €45,00
10% Off

Αστική ευθύνη του δημοσίου

Το βιβλίο «Η Αστική Ευθύνη του Δημοσίου», έχει ως κύριο αντικείμενο μελέτης την εξωσυμβατική ευθύνη του Δημοσί­ου και συνακόλουθα την αξίωση αποζημίωσης σε βάρος του, όχι μόνο από παράνομες αλλά και από νόμιμες πράξεις των οργάνων του, νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, δηλαδή πε­ριπτώσεις νόμιμης κρατικής δράσης, η οποία όμως πλήττει υπέρμετρα ορισμένους πο­λίτες και έχουν ως αποτέλεσμα ουσιώδη στέρηση της χρήσης της ιδιοκτησίας, όπως τα μέτρα που λαμβάνονται προς τον σκοπό της προστασίας αρχαιολογικών χώρων, του φυσικού περιβάλλοντος, εφαρμογής σχεδίου πόλεως, ή σοβαρές περιπλοκές υγείας, που προκλήθηκαν από υποχρεωτικό εμβολιασμό (λ...
€32,00 €28,80
10% Off

Φορολογικό ποινολόγιο 2023

Η νέα επικαιροποιημένη έκδοση της Astbooks με τίτλο «Φορολογικό Ποινολόγιο 2023» κρίθηκε απαραίτητα ύστερα από την κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ με το ν...
€55,00 €49,50
10% Off

4 Κώδικες Συν 44, 61η Έκδοση

Η 60ή έκδοση του έργου «4 Κώδικες συν 44» είναι ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 4967/2022 (ΦΕΚ Α΄ 171/9.9.2022) που επέφερε εκτεταμένες αλλαγές στον Αστικό Κώδικα, στις διατάξεις για την πώληση, και στο Ν 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτή.
€45,00 €40,50
10% Off

Ποινικός κώδικας - Κώδικας τσέπης 4

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: • Τον νέο Ποινικό Κώδικα (Ν...
€17,00

Κώδικας ποινικής δικονομίας - Κώδικας τσέπης 5

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: • Τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Ν...
€15,00
€70,00 €63,00
10% Off

Ασφαλιστικά μέτρα. Άρθρα 682-738Α ΚΠολΔ

Το έργο αυτό των δικαστών Κωνσταντίνου Μαρτίνου (Εφέτη) και Αντωνίου Σβύνου (Εφέτη) φιλοδοξεί να προσεγγίσει συστηματικά τον θεσμό των Ασφαλιστικών Μέτρων...
€55,00