×
Κατηγορίες
Φιλτράρισμα με τιμή
Min  Max 
Φιλτράρισμα ανά εκδότη
Κατηγορίες
Προβολή ως Πλέγμα Λίστα
€70,00 €63,00
New
10% Off
€70,00 €63,00
New
10% Off
€30,00 €27,00
10% Off

ΟΣΥΚ 2023 (Ιδιωτικός τομέας - Δημόσιο)

Το παρόν βιβλίο αποτελεί έναν αναλυτικό «Οδηγό Σύνδεσης Κωδικών» (Ο...
€70,00 €63,00
10% Off

Κώδικας είσπραξης δημοσίων εσόδων

Η νέα έκδοση της Astbooks με τίτλο «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων [Ν...
€50,00 €45,00
10% Off

Αστική ευθύνη του δημοσίου

Το βιβλίο «Η Αστική Ευθύνη του Δημοσίου», έχει ως κύριο αντικείμενο μελέτης την εξωσυμβατική ευθύνη του Δημοσί­ου και συνακόλουθα την αξίωση αποζημίωσης σε βάρος του, όχι μόνο από παράνομες αλλά και από νόμιμες πράξεις των οργάνων του, νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, δηλαδή πε­ριπτώσεις νόμιμης κρατικής δράσης, η οποία όμως πλήττει υπέρμετρα ορισμένους πο­λίτες και έχουν ως αποτέλεσμα ουσιώδη στέρηση της χρήσης της ιδιοκτησίας, όπως τα μέτρα που λαμβάνονται προς τον σκοπό της προστασίας αρχαιολογικών χώρων, του φυσικού περιβάλλοντος, εφαρμογής σχεδίου πόλεως, ή σοβαρές περιπλοκές υγείας, που προκλήθηκαν από υποχρεωτικό εμβολιασμό (λ...
€32,00 €28,80
10% Off

Φορολογικό ποινολόγιο 2023

Η νέα επικαιροποιημένη έκδοση της Astbooks με τίτλο «Φορολογικό Ποινολόγιο 2023» κρίθηκε απαραίτητα ύστερα από την κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ με το ν...
€55,00 €49,50
10% Off

4 Κώδικες Συν 44, 61η Έκδοση

Η 60ή έκδοση του έργου «4 Κώδικες συν 44» είναι ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 4967/2022 (ΦΕΚ Α΄ 171/9.9.2022) που επέφερε εκτεταμένες αλλαγές στον Αστικό Κώδικα, στις διατάξεις για την πώληση, και στο Ν 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτή.
€45,00 €40,50
10% Off

Ποινικός κώδικας - Κώδικας τσέπης 4

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: • Τον νέο Ποινικό Κώδικα (Ν...
€17,00

Κώδικας ποινικής δικονομίας - Κώδικας τσέπης 5

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: • Τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Ν...
€15,00
€70,00 €63,00
10% Off

Ασφαλιστικά μέτρα. Άρθρα 682-738Α ΚΠολΔ

Το έργο αυτό των δικαστών Κωνσταντίνου Μαρτίνου (Εφέτη) και Αντωνίου Σβύνου (Εφέτη) φιλοδοξεί να προσεγγίσει συστηματικά τον θεσμό των Ασφαλιστικών Μέτρων...
€55,00

Ερμηνεία κώδικα πολιτικής δικονομίας

Η έκδοση του παρόντος Συμπληρώματος του έργου των Μιχάλη και Άντας Μαργαρίτη της κατ’ άρθρο ερμηνείας του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατέστη επιτακτική, μετά τις πρόσφατες εκτεταμένες παρεμβάσεις του Νομοθέτη, με τους Ν...
€30,00 €28,50
5% Off

Κώδικας ποινικής δικονομίας

Η έκδοση του παρόντος Συμπληρώματος του έργου των Μιχάλη και Άντας Μαργαρίτη της κατ’ άρθρο ερμηνείας του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας κατέστη επιτακτική, μετά τις πρόσφατες εκτεταμένες παρεμβάσεις του Νομοθέτη, με τους Ν...
€25,00 €22,50
10% Off