×
Κατηγορίες
Φιλτράρισμα με τιμή
Min  Max 
Φιλτράρισμα ανά εκδότη
Κατηγορίες
Προβολή ως Πλέγμα Λίστα

Οι ρίζες της Ελλάδας και της ελληνικής γλώσσας

Για όσους δεν είχαν την ευκαιρία, για οποιουσδήποτε λόγους, να συνειδητοποιήσουν τι σημαίνει ακριβώς να είναι κανείς Έλληνας, το βιβλίο αυτό τους προσφέρει τη δυνατότητα να γνωρίσουν με σύντομο και εύπεπτο τρόπο θεμελιώδη θέματα όπως: Ποιοι κατοίκησαν πρώτοι την ευλογημένη αυτή γωνιά της γης που για σχεδόν τρεις χιλιετίες λέγεται Ελλάδα...
€14,00 €12,60
New
10% Off

Τα εγγόνια του Ομήρου

Πε­ρι­φρο­νη­μέ­νη για χρό­νια από την ηγε­μο­νι­κή κουλ­τού­ρα, άγνω­στη ακό­μη και στον κο­ντι­νό πε­ρί­γυ­ρο, σή­με­ρα η ελ­λη­νι­κή γλώσ­σα της Κα­λα­βρί­ας, γκρέ­κο/γκρε­κά­νι­κα, ανε­ξαρ­τή­τως του εάν ομι­λεί­ται και σε ποιο βαθ­μό, με ανα­κτη­μέ­νο το γλωσ­σι­κό κύ­ρος και το κοι­νω­νι­κό της γό­η­τρο, έχει επα­νέλ­θει δυ­να­μι­κά στο προ­σκή­νιο της κοι­νω­νι­κής, πο­λι­τι­κής και οικο­νο­μι­κής ζω­ής της Κα­λα­βρί­ας...
€23,00 €20,70
10% Off

Ελληνική γραφή

Στο βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας, με συστηματικό και διεξοδικό τρόπο αναλύει όλα τα δεδομένα και φέρνει ενώπιον του αναγνώστη όλα τα στοιχεία, τις ενδείξεις και τα ευρήματα, με τα οποία αποδεικνύεται περίτρανα ότι το αλφάβητο ήταν μια ελληνική, ελληνικότατη επινόηση που συνέβη πριν πολλές χιλιάδες χρόνια και ότι η θεωρία περί της Φοινικικής προέλευσής της, δεν είναι παρά μια ξεπερασμένη από τα πράγματα θεωρία....
€12,78 €8,95
30% Off