×
Κατηγορίες
Φιλτράρισμα με τιμή
Min  Max 
Φιλτράρισμα ανά εκδότη
Κατηγορίες
Προβολή ως Πλέγμα Λίστα
€12,72 €11,45
10% Off

Οι μεταρρυθμίσεις που συντάραξαν το Βυζάντιο

Στο τρίτο συγγραφικό του έργο, ο Φώτης Ματσούρης, έλκων την καταγωγή του από το Δάρα της Αρκαδίας, εξ΄ ου και το προσωνύμιο Δαριώτης, ενασχολείται με μία από τις πλέον κρίσιμες περιόδους της Βυζαντινής Ιστορίας...
€15,00 €13,50
10% Off

Για τις πηγές της ιστορίας και του πολιτισμού του Βυζαντίου (ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες)

Το παρόν έργο κωδικοποιεί μέσα σε έναν τόμο την πολύτιμη γραμματολογική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί, στα 120 και πλέον χρόνια της βυζαντινολογίας, από τους Κάρολο Κρουμπάχερ, Maria-Elisabetta Colonna και Guyla Moravcskik έως τους Hans-Georg Beck, Herbert Hunger, Νικόλαο Τωμαδάκη, Ιωάννη Καραγιαννόπουλο (Johannes Karayannopulos - Gunter Weiss), Armin Hohlweg, Alexander Kazhdan, Απόστολο Καρπόζηλο, Θεοχάρη Δετοράκη, κ...
€31,80 €28,62
10% Off

Βυζάντιο. Μια συνοπτική ιστορία

Ένα έργο αναφοράς που προσφέρει μια επισκόπηση της ιστορίας του Βυζαντίου, από το 285 μ...
€22,00 €19,80
10% Off

Νέο βιογραφικό λεξικό του Βυζαντίου

Με τον παρόντα διπλό τόμο (Β΄ & Γ΄), που περιλαμβάνει 154 λήμματα γραμμένα από 19 συνεργάτες, τα περισσότερά τους εκτεταμένα σε μορφή βιογραφικών δοκιμίων (όπως και στον εισαγωγικό Α΄ τόμο του 2022), το Νέο Βιογραφικό Λεξικό του Βυζαντίου/ΝΒΛΒ εξελίσσεται σε έργο συλλογικό και σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί με επόμενους τόμους προσεχώς, με συμβολές γραμμένες από εξειδικευμένους ερευνητές λημματογράφους κατά εποχές σε ιστορικούς, φιλολογικούς, αρχαιολογικούς, θεολογικούς κ...
€48,76 €43,88
11% Off

Ο βυζαντινός κόσμος: Η Ελληνική Αυτοκρατορία και οι γείτονές της (13ος-15ος αιώνας) - Τομος 3:

1204, κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους· 1453, από τους Τούρκους...
€30,00 €27,00
10% Off

Μαντζικέρτ 1071

Στη στροφή της πρώτης εικοσιπενταετίας του 11ου αιώνα η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν το ισχυρότερο και το πλουσιότερο κράτος της Ευρώπης, της Εγγύς και της Μέσης Ανατολής...
€17,00 €15,30
10% Off

Οι τελευταίοι υπερασπιστές της Χριστούπολης

Τον 14ο αιώνα η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (Βυζάντιο) βρισκόταν σε πλήρη αποσύνθεση...
€20,00 €18,00
10% Off

Ο Προφήτης του Ισλάμ Μωάμεθ και το Βυζάντιο

Οι ιστορικές σχέσεις Αράβων και Βυζαντινών είναι ταυτόσημες με τις σχέσεις Ισλάμ και Χριστιανισμού...
€21,20 €19,08
10% Off

Μορφές μοναστικής εμπειρίας στο Βυζάντιο 800-1453

Πρόκειται για μία πρωτοποριακή μελέτη του βυζαντινού μοναχισμού που παρουσιάζει την πιο καθαρή εικόνα αυτού του θεσμού όπως την έχουν διασώσει οι πηγές...
€24,00 €21,60
10% Off

Βυζαντινή φεουδαρχία

Το επιστημονικό πρόβλημα αν πράγματι διαμορφώθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες για δημιουργία φεουδαρχικού συστήματος από τα τέλη της μεσοβυζαντινής και κατά την διάρκεια της υστεροβυζαντινής εποχής (11ος ως 15ος αιώνες), έχει μετεξελιχθεί σε πραγματικό «αγκάθι» στην διεθνή βιβλιογραφία...
€10,60 €9,54
10% Off
€76,32 €68,69
10% Off

Ιστορία 1118-1176 μ.Χ.

Στο ιστοριογραφικό έργο του Κίνναμου καταγράφονται οι παραδοσιακές αντιλήψεις των Βυζαντινών για τους ίδιους και τους γείτονές τους στο δεύτερο μισό του 12ου αιώνα...
€15,00 €11,25
25% Off

Τι είναι το Βυζάντιο

Μέσα από αυτό το βιβλίο, γράφει η Judith Herrin, θα επιχειρήσω να δώσω μια σαφή εικόνα για το τι ήταν το Βυζάντιο, πώς λειτουργούσε και τι αντιπροσωπεύει σήμερα...
€30,00 €24,00
20% Off

Ο αυτοκρατορικός στόλος του Βυζαντίου

Ανατύπωση μιας σημαντικής και σπανιότατης μελέτης η οποία εξεδόθη στις αρχές του 20ού αιώνα....
€28,00 €21,00
25% Off