×
Κατηγορίες
Φιλτράρισμα με τιμή
Min  Max 
Φιλτράρισμα ανά εκδότη
Κατηγορίες
Προβολή ως Πλέγμα Λίστα

Επισκόπηση της ιστορίας της ελληνικής εκπαίδευσης στην πόλη των Σερρών κατά την Οθωμανική περίοδο (1383-1913)

Το βιβλίο αυτό εξετάζει βασικές πτυχές της ιστορίας της εκπαίδευσης στην πόλη των Σερρών κατά την εποχή της οθωμανικής περιόδου...
€10,00 €9,00
10% Off

Κρυφό σχολειό και η προσφορά της Εκκλησίας στην Επανάσταση

Σε αυτό το βιβλίο υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα να καταρρεύσει και να αποδομηθεί πλήρως το διαδεδομένο ψεύδος ότι το κρυφό σχολειό αποτελεί "λαϊκό θρύλο" και να αντικατασταθεί από την ιστορική αλήθεια και την επιστημονική μέθοδο της παραπομπής στις πρωτότυπες πηγές της εποχής, οι οποίες επιβεβαιώνουν την παρουσία του και τη συμμετοχή της ελληνορθόδοξης εκκλησίας στον αγώνα να κρατηθεί ζωντανή η ελληνική γλώσσα και υψηλά το ελληνικό φρόνημα...
€16,00 €12,00
25% Off

Η εκπαίδευση στη Θεσσαλία κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας

Το παρόν βιβλίο, με τίτλο "Η Εκπαίδευση στη Θεσσαλία κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας...
€25,44 €20,35
21% Off

Μοντέλα εκπαιδευτικής ηγεσίας

Η παρούσα μελέτη συνιστά κριτική προσέγγιση και ανάλυση δύο θεσμών εκπαιδευτικής ηγεσίας της Ελληνικής Μέσης Εκπαίδευσης, όπως αυτοί διαμορφώνονται βάσει της εκπαιδευτικής νομοθεσίας των ετών 1974-1993, συγκεκριμένα, του θεσμού σχολικής ηγεσίας (Διευθυντής Σχολικής Μονάδας) και του θεσμού επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης (Επιθεωρητής - Σχολικός Σύμβουλος)...
€18,00 €15,30
15% Off

Η εξέλιξη του θεσμού της εκπαίδευσης ενηλίκων σε Ελλάδα και Γαλλία έως τις αρχές του 21ου αιώνα

Η αδρομερής αναδρομή που επιχειρείται στην ιστορική πορεία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε Ελλάδα και Γαλλία, καθώς και η παρουσίαση του σύγχρονου τρόπου συγκρότησής της κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών, αναδεικνύουν ένα θεσμό με “παρελθόν”, με πολυδιάστατους στόχους, με τεράστια ποικιλία εκδηλώσεων και τρόπων έκφρασης και με εξέλιξη μη γραμμική, η οποία παρουσιάζει σημεία έντασης αλλά και χρονικές περιόδους ύφεσης...
€18,33 €14,66
21% Off
€20,00 €16,00
20% Off

Σχολικά εγχειρίδια

Το σχολικό εγχειρίδιο είναι ένα μέσο διδασκαλίας με μορφή βιβλίου, που χρησιμοποιείται από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές ενός σχολείου και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Αναλυτικού Προγράμματος....
€17,67 €12,37
30% Off