×
Κατηγορίες
Φιλτράρισμα με τιμή
Min  Max 
Φιλτράρισμα ανά εκδότη
Κατηγορίες
Προβολή ως Πλέγμα Λίστα

100 απαντήσεις για το 1922

Βαθύ είναι το τραύμα της Μικρασιατικής Καταστροφής, βαθιές και οι συνέπειές της, οι οποίες είναι ορατές και αισθητές ως σήμερα...
€22,00 €19,80
10% Off

Μεταξύ Σεβρών και Λωζάννης

H συνθήκη που υπογράφτηκε στις 24 Ιουλίου 1923 στη Λωζάννη της Ελβετίας ακύρωνε και αναθεωρούσε τη Συνθήκη των Σεβρών του Αυγούστου του 1920...
€18,80 €16,92
10% Off
Τηλεφωνήστε για τιμή

1922. Το τέλειο έγκλημα

Εκατόν ένα χρόνια μετά τη μεγαλύτερη ταπείνωση του Ελληνισμού στη μακραίωνη ιστορία του, τη Μικρασιατική Καταστροφή, και τα ερωτήματα ως προς τους λόγους και τις αιτίες της δεν έχουν ακόμη απαντηθεί με σαφήνεια...
€15,00 €13,50
10% Off

Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών

100 χρόνια ύστερα από την «ανταλλαγή ελληνοτουρκικών πληθυσμών», η συζήτηση σχετικά με τα αίτια που την προκάλεσαν, τους όρους διεξαγωγής της και την τύχη εκατομμυρίων ανθρώπων έχει γίνει και πάλι επίκαιρη...
€30,00 €27,00
10% Off

Χίλια εννιακόσια είκοσι δύο / 2022

Μία ανθολογία μελετών δημοσιευμένων στο ηλεκτρονικό Περιοδικό Λόγου και Τέχνης «Χάρτης», αφιερωμένη στη φωτεινή εκείνη κοιτίδα πολιτισμού που ξεριζώθηκε βάναυσα το ’22 και σκορπίστηκε σε νέες πατρίδες, δίνοντας μιαν άλλη πνοή σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής στον ελλαδικό χώρο...
€18,90 €17,01
10% Off

Ο δρόμος προς την καταστροφή

«Το Εθνικόν δράμα, του οποίου τελευταία πράξις υπήρξεν η άμαχος καταστροφή του Ελληνικού Στρατού εν Μικρά Ασία και η εκρίζωσις των απομεινάντων μετά την σφαγήν και την αιχμαλωσίαν πληθυσμών της υποδούλου Ελλάδος, εξειλίχθη δια μέσου μακράς σειράς ποικίλων και περιέργων γεγονότων, εις το βάθος των οποίων καθαρά διαφαίνεται η διχογνωμία η χαρακτηρίζουσα την καθόλου δράσιν του ελληνικού κόσμου από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον...
€20,00 €15,00
25% Off
€22,00 €19,80
10% Off

Κείμενα

Στο παρόν βιβλίο περιλαμβάνονται ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ 1922 που έχουν, σχεδόν όλα, δημοσιευτεί στον Τύπο...
€10,60 €9,54
10% Off

Ξεφυλλίζοντας την Καθημερινή

Η μι­κρα­σι­α­τι­κή κα­τα­στρο­φή έχει χα­ρα­κτη­ρι­στεί, ίσως όχι άδι­κα, ως η με­γα­λύ­τε­ρη εθνι­κή ήτ­τα για τον ελ­λη­νι­σμό...
€16,00 €14,40
10% Off

Μικρασιατική καταστροφή: 50 ερωτήματα και απαντήσεις

Το 1922 συνέβη η µεγαλύτερη καταστροφή που υπέστη ο ελληνισµός. Για πρώτη φορά µετά από 3.000 χρόνια έπαυσε να αναπτύσσεται ο ελληνικός πολιτισµός στη µία από τις δύο ακτές που τον γέννησαν.
€12,20 €9,76
20% Off

Σκηνές φρίκης από την μικρασιατική τραγωδία

Η καταστροφή υπήρξεν αφάνταστος και απερίγραπτος. θα παραμείνη δε, νοερώς ασύλληπτον, το γεγονός, πώς εξερριζώθη ο μικρασιατικός ελληνισμός από τον Πόντον -την ακροτάτην έπαλξιν των Ακριτών
€12,00 €9,00
25% Off

Μικρασιατική καταστροφή

Η Μικρασιατική Καταστροφή αποτελεί, δίχως αµφιβολία, τη µεγαλύτερη τραγωδία που γνώρισε ο νεότερος ελληνισµός....
€12,00 €9,60
20% Off