×
Κατηγορίες
Φιλτράρισμα με τιμή
Min  Max 
Φιλτράρισμα ανά εκδότη
Κατηγορίες
Προβολή ως Πλέγμα Λίστα

Αναμνήσεις από τον εθνικό διχασμό και την στρατιωτική επανάσταση του 1922

«… Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και κατά την πρώτην παγκόσμιον σύρραξιν 1914-1918 επήλθεν αδικαιολογήτως ο διχασμός του Έθνους, ο οποίος ως σάραξ υπέβοσκεν εις το μεγαλούργημα εκείνο και σιγά-σιγά αντικατέστησε τα ευγενή ιδεώδη, πατριωτικά φρονήματα εις αισθήματα μίσους και προσωπολατρείας...
€13,00 €9,62
26% Off

Καλειδοσκόπιο μιας εποχής – όπως την έζησα

Η γε­νιά μου βί­ω­σε στη νι­ό­τη της έναν πα­γκό­σμιο πό­λε­μο, τη γερ­μα­νι­κή κα­το­χή, την Εθνι­κή Αντί­στα­ση, έναν εμ­φύ­λιο πό­λε­μο και τα πέ­τρι­να χρό­νια που ακο­λού­θη­σαν, αλ­λά και μία πε­ρί­ο­δο πρω­τό­γνω­ρης ανοι­κο­δό­μη­σης και εκ­βι­ο­μη­χά­νι­σης της χώ­ρας, από τα μέ­σα της δε­κα­ε­τί­ας του 1950 ως την στρα­τι­ω­τι­κή δι­κτα­το­ρία...
€11,00 €8,80
20% Off