×
Κατηγορίες
Φιλτράρισμα με τιμή
Min  Max 
Φιλτράρισμα ανά εκδότη
Κατηγορίες
Προβολή ως Πλέγμα Λίστα

Νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία Αʹ λυκείου

Το βιβλίο συνδυάζει στοχευμένο υλικό σε πίνακες και σχεδιαγράμματα με πολυτροπικά κείμενα και ψηφιακό υλικό (προσβάσιμο μέσω των αντίστοιχων QR codes), το οποίο συμπληρώνει και προεκτείνει τα θέματα του βιβλίου, ελκύοντας εκπαιδευτικούς και μαθητές, ενισχύοντας την πολυαισθητηριακή μάθηση...
€23,32 €20,99
10% Off

Κριτήρια συνεξέτασης

Το βιβλίο είναι προσαρμοσμένο στο νέο πρόγραμμα σπουδών για τη συνεξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και προσβλέπει στην αρωγή των μαθητών της Γʹ Λυκείου για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και των εκπαιδευτικών στο διδακτικό τους έργο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας...
€31,80 €28,62
10% Off
€22,90 €20,61
10% Off

Νεοελληνική γλώσσα Α΄ γυμνασίου

Το βοήθημα αυτό αποτελεί έναν αξιόπιστο σύμμαχο και μια εξαιρετικά χρήσιμη πηγή γνώσεων και δραστηριοτήτων για μαθητές και εκπαιδευτικούς… • Δομή σε 10 ενότητες: Το βιβλίο ακολουθεί μια σαφή δομή, με το περιεχόμενό του να διαιρείται σε 10 ενότητες...
€16,00 €14,40
10% Off

Τράπεζα θεμάτων. Νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία Γ΄ λυκείου

Η Τράπεζα Θεμάτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής αποτελεί ένα χρήσιμο παιδαγωγικό εργαλείο μάθησης, αλλά και διδασκαλίας...
€24,38 €21,94
11% Off

Γλώσσα και λογοτεχνία

Κάθε ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ της Α'' Λυκείου αναλύεται –πέραν του εννοιολογικού του πλαισίου– και σε επίπεδο ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΟ, ώστε ο μαθητής να «προπονηθεί» στην κορυφαία «άσκηση» της επιλογής και επεξεργασίας των επιχειρημάτων, όπως αυτά προκύπτουν από τα κείμενα που θα μελετά...
€18,80 €16,92
10% Off

Γλώσσα και λογοτεχνία

Κάθε ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ της Β'' Λυκείου αναλύεται –πέραν του εννοιολογικού του πλαισίου– και σε επίπεδο ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΟ, ώστε ο μαθητής να «προπονηθεί» στην κορυφαία «άσκηση» της επιλογής και επεξεργασίας των επιχειρημάτων, όπως αυτά προκύπτουν από τα κείμενα που θα μελετά...
€18,80 €16,92
10% Off

Λεξιλογικά ζητήματα της νέας ελληνικής γλώσσας

Το λεξιλόγιο αποτελεί βασική μονάδα της γλωσσικής επικοινωνίας...
€16,90 €15,21
10% Off

Νεοελληνική γλώσσα για την Α΄, Β΄, Γ΄ λυκείου.

Στο βιβλίο αυτό προτείνουμε μια διδακτική πρόταση με την οποία οι μαθητές/τριες θα διδαχθούν με δραστηριότητες όλη την εξεταζόμενη θεωρία για τα μη λογοτεχνικά κείμενα που επιλέγονται για τη γραπτή εξέταση, με τρία δίκτυα κειμένων...
€25,00 €22,50
10% Off

Τράπεζα θεμάτων Γ΄ λυκείου στη νέα ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση διδασκαλίας για τον μαθητή και τον εκπαιδευτικό...
€23,90 €21,51
10% Off

Η θεωρία της τράπεζας θεμάτων

Το σχολικό βοήθημα «Η θεωρία της Τράπεζας θεμάτων, Εγχειρίδιο Εννοιών Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Γενικού Λυκείου» προσφέρει πολύτιμη γνώση στον μαθητή και τον προετοιμάζει τόσο για τις προαγωγικές εξετάσεις της Λυκειακής βαθμίδας όσο και για τις πανελλήνιες εξετάσεις...
€18,00 €16,20
10% Off

Νέα Ελληνικά: Θέματα και απαντήσεις πανελληνίων εξετάσεων 2013-2023

Όλα τα θέματα και οι ενδεικτικές απαντήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων της τελευταίας δεκαετίας στο μάθημα των Νέων Ελληνικών...
€25,00 €22,50
10% Off

Πλήρη κριτήρια αξιολόγησης για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από 22 πλήρη κριτήρια αξιολόγησης προσαρμοσμένα στον νέο τρόπο εξέτασης των μαθητών/-τριών στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις...
€16,96 €15,26
11% Off

Γράφω-Σβήνω και Μαθαίνω το Αγγλικό Αλφάβητο .

Με τη ΝΕΑ σειρά εκπαιδευτικών βιβλίων της ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗΣ τα παιδιά μαθαίνουν τα γράμματα, τους αριθμούς, λογικο-μαθηματικές έννοιες, γραμματική, αριθμητικές πράξεις, κ.ά., χωρίς...
€7,25 €5,40
26% Off

Συλλαβές, Γράφω-Σβήνω και Μαθαίνω

Το αλφάβητό μας αποτελείται από 24 γράμματα. Με τα γράμματα παρουσιάζουμε λέξεις στον γραπτό λόγο. Στον προφορικό, όμως, λόγο χρησιμοποιούμε τους...
€7,20 €5,40
25% Off