×
Κατηγορίες
Φιλτράρισμα ανά εκδότη
Κατηγορίες
Προβολή ως Πλέγμα Λίστα

Αστική ευθύνη του δημοσίου

Το βιβλίο «Η Αστική Ευθύνη του Δημοσίου», έχει ως κύριο αντικείμενο μελέτης την εξωσυμβατική ευθύνη του Δημοσί­ου και συνακόλουθα την αξίωση αποζημίωσης σε βάρος του, όχι μόνο από παράνομες αλλά και από νόμιμες πράξεις των οργάνων του, νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, δηλαδή πε­ριπτώσεις νόμιμης κρατικής δράσης, η οποία όμως πλήττει υπέρμετρα ορισμένους πο­λίτες και έχουν ως αποτέλεσμα ουσιώδη στέρηση της χρήσης της ιδιοκτησίας, όπως τα μέτρα που λαμβάνονται προς τον σκοπό της προστασίας αρχαιολογικών χώρων, του φυσικού περιβάλλοντος, εφαρμογής σχεδίου πόλεως, ή σοβαρές περιπλοκές υγείας, που προκλήθηκαν από υποχρεωτικό εμβολιασμό (λ...
€32,00 €28,80
10% Off