×
Κατηγορίες
Φιλτράρισμα με τιμή
Min  Max 
Φιλτράρισμα ανά εκδότη
Κατηγορίες
Προβολή ως Πλέγμα Λίστα

Η αμοιβαία εμπιστοσύνη ως θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στο βιβλίο εξετάζεται μια αρχή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών-μελών, η οποία μέχρι πρότινος δεν απασχολούσε σοβαρά τους νομικούς...
€20,00 €18,00
10% Off
€18,00 €16,20
10% Off

Μελέτες για τα εθνικά θέματα και το κυπριακό ζήτημα

Το «ηθικό δίδαγμα», το οποίο πρέπει να συναγάγουν Ελλάδα και Κύπρος για την υπεράσπισή τους απέναντι στον αδίστακτο τουρκικό επεκτατισμό και αναθεωρητισμό είναι, κατ’ εξοχήν, τούτο:
€18,50 €16,65
10% Off

Angloamerican foreign policy and international law on the Cyprus problem

The present monograph, at first, seeks to present the proposals which the British Government had submitted in the context of its foreign policy before the grant of independence to the Republic of Cyprus in 1959...
€15,00 €13,50
10% Off
€14,00 €12,60
10% Off

Κάθε δικαίωμα και ποίημα, κάθε ποίημα και τραγούδι!

Στην 5τομη σειρά «Κάθε Δικαίωμα και Ποίημα, κάθε Ποίημα και Τραγούδι» η συγγραφέας, Σταυρούλα Βενιέρη, μεταμορφώνει 20 άρθρα της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε έμμετρο λόγο, μεταλαμπαδεύοντας ταυτόχρονα ποικίλες ανθρωπιστικές αξίες...
€25,00 €22,50
10% Off

Ο μονόδρομος της ουτοπίας και τα όρια του αδύνατου

Τα οικουμενικά κοινά πράγματα είναι κρίσιμα για την ανθρώπινη ζωή και την ευημερία...
€24,00 €21,60
10% Off

Διεθνής πολιτική και διεθνείς θεσμοί σε έναν κόσμο που αλλάζει

Η έκδοση του ανά χείρας Liber Amicorum αφορά στην απόδοση τιμής και εκτίμησης στον Καθηγητή Χριστόδουλο Κ...
€25,00 €22,50
10% Off

Ναυτικό δίκαιο γ επαλ.

Το παρόν βιβλίο αποτελεί την προσπάθειά μου να απλοποιήσω την ύλη του μαθήματος του Ναυτικού Δικαίου, με σκοπό να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ, τις μαθήτριες και τους μαθητές, τις υποψήφιες και τους υποψηφίους της Τρίτης τάξης των ΕΠΑΛ...
€18,00 €13,50
25% Off
€12,72 €10,18
20% Off

Κώδικας ιδιωτικού ναυτικού δικαίου (ΚΙΝΔ)

Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (Ν...
€20,00 €15,00
25% Off

Η ποιοτική ιδιαιτερότητα της ενωσιακής έννομης τάξης

Ποιος πλουραλισμός, χωρίς σαφή αξιολογικά - κανονιστικά όρια σε μια Ευρώπη με πλέον προδήλως αυταρχικά, αλλά και «εκλεγμένα» πολιτικά καθεστώτα στην καρδιά της; Πώς άραγε δομείται μια πλουραλιστική διαδικασία με δικαιοκρατικό πρόσημο στον εξελισσόμενο ευρωπαϊκό συνταγματισμό όταν εκλείπει το προς τούτο προϋποτιθέμενο βουλητικό στοιχείο; Ποιες οι συνέπειες της απονομιμοποίησης του Δικαστηρίου της ΕΕ (ΔΕΕ) σε μια χρονική συγκυρία που η Πολιτική έχει εν πολλοίς εναποθέσει τη διάσωση ακριβώς αυτού του ταυτοτικού ιστού της Ένωσης, ήτοι της δικαιοκρατικής υπόστασης της Ευρώπης, στο ΔΕΕ; Ποια πολιτική αλλά και δικαιοκρατική, άρα και δημοκρατική, ενσυναίσθηση εκπέμπει η επιλογή του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας να επιχειρήσει εδώ και τώρα, μάλιστα εν μέσω παγκόσμιας πανδημικής κρίσης, την «εκκοσμίκευση της οριακής σύγκρουσης» με το ΔΕΕ στο πλαίσιο της όλως πρόσφατης ιστορικής απόφασης Weiss; Τί δικαιολογεί τη βίαια διάρρηξη σε αυτή τη συγκυρία, πάντα βέβαια με τις απαραίτητες νομιμοποιητικές περιενδύσεις - ποια «ασφαλέστερη» άραγε νομιμοποιητική μεταμφίεση μιας κυριαρχικής εθνοκεντρικής αξίωσης από την επίκληση της προάσπισης της δημοκρατικής αρχής; -, των συγκερασμών ισχύος μεταξύ ΔΕΕ και εθνικών συνταγματικών δικαστηρίων για τη διατύπωση του «τελικού» δικαιοδοτικού λόγου; Ποιες οι αναταράξεις του ευρωπαϊκού συνταγματισμού στην εποχή της «έκτακτης ανάγκης»; Με ποια μεθοδολογικά εργαλεία θα αναδιαταχθεί ο ρόλος της επιστήμης του ευρωπαϊκού δικαίου σε αυτά τα συμφραζόμενα; Η προσδοκώμενη προσθετικότητα του ανά χείρας μονογραφικού, αλλά και συχνά διερωτηματικού κειμένου συνίσταται κατά κύριο λόγο στη συστηματική συναγωγή κάποιων τέτοιων θεμελιακών ερωτημάτων αλλά και τη διατύπωση προκαταρκτικών σκέψεων επί των εγειρομένων επιστημονικών ζητημάτων...
€30,00 €28,50
5% Off

Λογοδοσία και Ευρωπαϊκή Ένωση

Το βιβλίο «Λογοδοσία και Ευρωπαϊκή Ένωση - Η δημοσιονομική διάσταση» επιχειρεί μια εις βάθος ανάλυση της έννοιας της δημόσιας λογοδοσίας, καθώς και των παρεμφερών εννοιών αυτής και εστιάζει ιδιαίτερα στη δημοσιονομική της διάσταση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης...
€40,00 €36,00
10% Off

Ανεξαρτησία και λογοδοσία των κεντρικών τραπεζών στη φιλελεύθερη δημοκρατία

Το έργο «Ανεξαρτησία και λογοδοσία των κεντρικών τραπεζών στη φιλελεύθερη δημοκρατία - Συγκριτική μελέτη της οργάνωσης και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Federal Reserve System» πραγματεύεται διαχρονικά ζήτημα αιχμής: προσεγγίζει τα αναφυόμενα ζητήματα των διατυπώσεων ανεξάρτητης λειτουργίας και λογοδοσίας αυτών με όρους «παραδοσιακού» Δημοσίου Δικαίου, αλλά και από τη σκοπιά σύγχρονων προβληματισμών στο πλαίσιο του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Δικαίου...
€53,00 €47,70
10% Off

Η παραγωγή των νομοθετικών προτάσεων της ευρωπαϊκής επιτροπής

Το βιβλίο «Η παραγωγή των νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» πραγματεύεται τις βασικές αρχές, διαδικασίες και κανόνες που διέπουν την παραγωγή των νομοθετικών προτάσεων της ΕΕ...
€31,00 €27,90
10% Off