×
Κατηγορίες
Φιλτράρισμα ανά εκδότη
Κατηγορίες
Προβολή ως Πλέγμα Λίστα

Σύμβαση ομολογιακού δανείου και ρήτρες ανάληψης παρεπόμενων υποχρεώσεων (covenants)

Αντικείμενο της μελέτης «Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου και Ρήτρες Ανάληψης Παρεπόμενων Υποχρεώσεων (Covenants)» είναι η διερεύνηση της σχέσης που καθιδρύει η σύμβαση ομολογιακού δανείου και της λειτουργίας των όρων που περιέχονται στη σύμβαση αυτή για την ενίσχυση της θέσης του ομολογιούχου...
€42,00 €37,80
10% Off