×
Κατηγορίες
Φιλτράρισμα με τιμή
Min  Max 
Φιλτράρισμα ανά εκδότη
Κατηγορίες
Προβολή ως Πλέγμα Λίστα

Πτωχευτικό δίκαιο

Η 4η έκδοση του βιβλίου Πτωχευτικό Δίκαιο» κατέστη αναγκαία, ενόψει του ότι ο Ν 4738/2020 (Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίες και άλλες διατάξεις»), τον οποίον ο συγγραφέας για λόγους που εξηγούνται στο βιβλίο επιλέγει να αποκαλεί Κώδικα Αφερεγγυότητας» (ΚΑφ»), όπως ισχύει μετά τον Ν 4818/2021, τροποποίησε σε μεγάλη έκταση το ελληνικό δίκαιο των συλλογικών διαδικασιών...
€90,00 €81,00
10% Off

Νέος πτωχευτικός κώδικας

Μέρος Πρώτο Κωδικοποίηση Ν...
€30,00 €27,00
10% Off

Το δίκαιο της διασυνοριακής αφερεγγυότητας

Το «Δίκαιο της διασυνοριακής αφερεγγυότητας» αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας επτά ακαδημαϊκών/εμπειρογνωμόνων που προσεγγίζει κριτικά και σε βάθος τη σχετική νομοθεσία από ευρωπαϊκή και διεθνή προοπτική...
€101,00 €90,90
10% Off