×
Κατηγορίες
Φιλτράρισμα με τιμή
Min  Max 
Φιλτράρισμα ανά εκδότη
Κατηγορίες
Προβολή ως Πλέγμα Λίστα

Η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία υπό το πρίσμα του εξευρωπαϊσμού

Το βιβλίο αυτό εξετάζει την κατάσταση της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία υπό το πρίσμα του εξευρωπαϊσμού...
€15,00 €13,50
10% Off

Διαπολιτισμική εκπαίδευση στις μειονότητες

Η μετανάστευση είναι πλέον μια παγκόσμια πραγματικότητα...
€10,00 €9,00
10% Off

Η μειονοτική πολιτική του Ελευθέριου Βενιζέλου (1898-1933)

Στη μελέτη παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο ο Ελευθέριος Βενιζέλος αντιμετώπισε τις μειονότητες, από τα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας (1898) έως και την τελευταία κυβερνητική του τετραετία (1928-1932)...
€15,00 €13,50
10% Off

Εκπαίδευση και εθνογλωσσική ενσωμάτωση των ξενόφωνων πληθυσμών στην Ελλάδα την περίοδο 1912-1940

Στο πα­ρόν βι­βλίο, επι­δι­ώ­κε­ται η ανά­δει­ξη της στε­νής σχέ­σης ανά­με­σα στο εκ­παι­δευ­τι­κό σύ­στη­μα και στην ιδε­ο­λο­γία του ελ­λη­νι­κού εθνι­κι­σμού, κα­τά την επι­δί­ω­ξη του τε­λευ­ταίου να επι­τύ­χει την πο­λυ­πό­θη­τη εθνι­κή ομοι­ο­γέ­νεια...
€22,00 €17,60
20% Off

Η τριακονταετής γενοκτονία

Από το 1894 έως το 1924 τρία κύματα βίας σάρωσαν την Ανατολία με στόχο τις περιοχές όπου διέμεναν χριστιανικές μειονότητες, οι οποίες αποτελούσαν ως τότε το 20 τοις εκατό του πληθυσμού...
€32,00 €25,60
20% Off

Oι δικοί μας άλλοι

Η βραβευμένη δημοσιογραφική έρευνα Oι δικοί μας άλλοι: Η ιστορία και η καθημερινότητα των μειονοτήτων στη σύγχρονη Ουκρανία, διατρέχει τη ζωή των δεκαπέντε εθνοτικών μειονοτικών ομάδων που ζουν στη σημερινή Ουκρανία: Έλληνες, Τσέχοι και Σλοβάκοι, Μεσχέτιοι Τούρκοι, Σουηδοί, Ρουμάνοι, Ούγγροι, Ρομά, Εβραίοι, Λιπτάκοι, Γκαγκαούζοι, Γερμανοί, Βλάχοι, Πολωνοί, Τάταροι της Κριμαίας και Αρμένιοι...
€12,72 €10,18
20% Off

Έλληνες και εν δυνάμει Έλληνες

Η ελληνική μειονότητα της Αλβανίας είναι περισσότερο γνωστή μέσω των ελληνοαλβανικών αντιπαραθέσεων, όπως εμφανίζονται κάθε φορά στα ΜΜΕ...
€18,55 €16,70
10% Off