×
Κατηγορίες
Φιλτράρισμα με τιμή
Min  Max 
Φιλτράρισμα ανά εκδότη
Κατηγορίες
Προβολή ως Πλέγμα Λίστα

Αστική ταυτότητα στα Βαλκάνια

Μέσα από μία ολιστική προσέγγιση της αντίληψής του τόπου, της αστικής εικόνας και των σχεδιαστικών εργαλείων που διαμορφώνουν τον χώρο, και συγκεκριμένα τα αστικά κέντρα των Βαλκανίων, το βιβλίο επιχειρεί να απαντήσει σε μια σειρά ερωτημάτων, όπως: α) ποιοι είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση αυτής της εικόνας; β) η αστική ταυτότητα αποτελεί μία συγκροτημένη αντίληψη του χώρου και συγκεκριμένα του βαλκανικού; γ) σε ποιον βαθμό τα σύγχρονα εργαλεία σχεδιασμού δημιουργούν προϋποθέσεις για χωρική ολοκλήρωση στα Βαλκάνια; δ) οι πόλεις των Βαλκανίων λειτουργούν ανταγωνιστικά ή συμπληρωματικά μεταξύ τους, ε) εντέλει πως θα υλοποιηθεί η αφομοίωσή τους στην πολυπολιτισμική Ευρώπη; Σχετικά με τα κριτήρια επιλογής βασίστηκαν στο ότι οι πόλεις αποτελούν χαρακτηριστικά αστικά κέντρα των Ανατολικών και Δυτικών Βαλκανίων, πρωτεύουσες κρατών σε κομβικά, γεωστρατηγικά σημεία, με κοινά αναπτυξιακά ζητήματα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής χωρικής ολοκλήρωσης, αλλά και του ευρύτερου αστικού ανταγωνισμού...
€17,94 €16,15
10% Off

Ματιές στην καθημερινότητα των πόλεων

«Ζούμε, σχεδόν από τύχη, σε μια χώρα που μας αφήνει συνεχώς ανυπεράσπιστους, με αβέβαιο μέλλον...
€13,00 €11,70
10% Off

Να σώσουμε τον πλανήτη πόλη

Η πόλη αντιμετωπίζει σήμερα μια βαθιά κρίση...
€7,42 €6,68
10% Off

Οι Μάηδες της Μακρινίτσας

Ο συλλογικός τόμος Οι Μάηδες της Μακρινίτσας...
€25,00 €22,50
10% Off

Πόλεις, στίχοι και ήχοι

Στην πόλη ακούγονται ήχοι και θόρυβοι, κρότοι και κραυγές...
€26,50 €23,85
10% Off

Μεταξύ αυτοκρατορίας και έθνους-κράτους

Η Μι­κρά Ασία υπήρ­ξε ήδη από την αρ­χαι­ό­τη­τα ένας γε­ω­γρα­φι­κός χώ­ρος όπου άκ­μα­σε ο ελ­λη­νι­κός πο­λι­τι­σμός και στη συ­νέ­χεια η Ορ­θο­δο­ξία...
€22,00 €19,80
10% Off

Βοιωτία. Αλλάζουμε σελίδα

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αναδείξουμε τις παραγωγικές δυνατότητες της Περιφέρειάς μας...
€15,00 €13,50
10% Off

Αστικοί μετασχηματισμοί και πολεοδομικές εφαρμογές

Στόχος του βιβλίου Αστικοί Μετασχηματισμοί & Πολεοδομικές Εφαρμογές είναι να καλύψει ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του αστικού φαινομένου και να διερευνήσει τις βασικές παραμέτρους που επιδρούν στον μετασχηματισμό των πόλεων, εστιάζοντας και στα στοιχεία εκείνα που απαντώνται στην ελληνική πόλη...
€30,00 €27,00
10% Off

«Γενόμενος κάτοχος απεράτων καλλιεργησίμων εκτάσεων…»

Τον 19ο αιώνα, η ελληνική οικονομία έζησε στον αστερισμό του ‘μαύρου χρυσού’, της Κορινθιακής σταφίδας...
€20,00 €15,00
25% Off

Τοπικές ανθρωποενότητες

…οι «Τοπικές Ανθρωποενότητες» του μέλλοντος θα διαμορφώνονται από τις δράσεις των ίδιων των κοινωνιών τους, αφού οι ίδιες θ’ αναζητούν την τύχη τους, αλλά θα παίζουν και σημαντικό ρόλο στην ύπαρξη των οικονομικοκοινωνικών αναπτυξιακών συστημάτων, κυρίως όμως στην ευημερία των «γηγενών» τους κατοίκων...
€20,00 €18,00
10% Off

Το Airbnb στην πόλη

Ποια είναι η πραγματική σχέση του Airbnb με την περίφημη «οικονομία διαμοιρασμού» και την «οικονομία πλατφόρμας»; Ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έχει λάβει το φαινόμενο στην περίπτωση της Ελλάδας, και ειδικά στην πόλη της Αθήνας, και ποιες είναι οι επιπτώσεις του στην οικονομία, την κοινωνία και τον (αστικό) χώρο; Με ποιον τρόπο και σε ποιο βαθμό το φαινόμενο Airbnb μετασχηματίζει τη φυσιογνωμία της πόλης και την καθημερινή ζωή των κατοίκων της στις γειτονιές; Τι είδους ρυθμιστικές παρεμβάσεις δοκιμάζονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και, παράλληλα, ποιες «από τα κάτω» διεκδικήσεις και εναλλακτικές προτείνονται; Πώς φαίνεται να επηρεάζονται (ή όχι) όλα αυτά μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID-19; Τα παραπάνω είναι κάποια από τα βασικά ερωτήματα που πραγματεύεται το ανά χείρας βιβλίο...
€14,00 €10,50
25% Off

Στα ίχνη της μεσογειακής πόλης

Με χρονικό πλαίσιο αναφοράς τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, ζητούμενο του βιβλίου αποτελεί η χαρτογράφηση της ιδιαίτερης πορείας της ελληνικής πόλης σε μια κρίσιμη περίοδο κατά την οποία καταγράφονται σημαντικές μεταβολές στις συνθήκες ανάπτυξης των ευρωπαϊκών πόλεων, στο πλαίσιο της αστικής διακυβέρνησης, αλλά και στους προσανατολισμούς της αστικής πολιτικής...
€24,00 €19,20
20% Off

Χωρικός σχεδιασμός, θεσμικές μεταρρυθμίσεις και παγκοσμιοποίηση

Πώς ο όρος "Χωρικός σχεδιασμός" -και οι πρακτικές που υπονοεί- τείνει να αντικαταστήσει τους γνωστούς μας όρους "πολεοδομία" και "χωροταξία"; Πώς πρότυπα, "καλές πρακτικές" και κουλτούρες του σχεδιασμού διαχέονται σε παγκόσμια κλίμακα και ποιο ρόλο διεκδικούν οι παγκόσμιοι οργανισμοί, οι ΜΚΟ και η "κοινωνία των πολιτών"; Ποια είναι τα νέα κοινωνικά διακυβεύματα γύρω από την ιδιοκτησία, τη χρήση και την εκμετάλλευση της γης, και πώς συνυφαίνονται με τις επιχειρούμενες νέες σχέσεις μεταξύ χώρου και κοινωνίας; Το βιβλίο, αφενός, ανατρέχει σε δια-εθνικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις για τη διεθνή ανάπτυξη, το Χωρικό σχεδιασμό, τη χωρική διακυβέρνηση, τη χωρική ανάπτυξη και την κοινωνική παραγωγή του χώρου...
€14,00 €10,50
25% Off

Πόλη και ιδεολογία

Η περιγραφή της εικόνας μιας πόλης μπορεί να ξεκινά από τα πιο εμφανή στοιχεία, δηλαδή από τον σχεδιασμό, την κατανομή των χρήσεων στον αστικό χώρο, την αρχιτεκτονική, στην ουσία, όμως, το εγχείρημα είναι πολύ πιο σύνθετο...
€22,00 €16,50
25% Off

Ο πολιτισμός των φαντασμάτων

Το βιβλίο αυτό είναι ένα πολιτικό-φιλοσοφικό δοκίμιο που διερευνά τη διάσταση της "μετά θάνατον ζωής" από την πλευρά της ζωής: πώς δηλαδή το παρελθόν εμπλέκεται στη ζωή, τη νοηματοδοτεί και την ενδυναμώνει...
€16,96 €13,57
20% Off