×
Κατηγορίες
Φιλτράρισμα με τιμή
Min  Max 
Φιλτράρισμα ανά εκδότη
Κατηγορίες
Προβολή ως Πλέγμα Λίστα
€45,00 €40,50
10% Off
€39,44 €35,50
10% Off

Κεραμικά υλικά

Πρόλογος - Τι Ακριβώ...
€92,56 €83,30
11% Off

Σύμμικτες κτιριακές κατασκευές και γέφυρες από χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα

Η σύμμικτη μέθοδος κατασκευής, ως σύστημα δόμησης κτιρίων και τεχνικών έργων, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε παγκόσμιο επίπεδο...
€58,30 €52,47
10% Off

Διεύθυνση κατασκευών τεχνικών έργων

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει την ύλη των παραδόσεων του συγγραφέα στο μάθημα `Οργάνωση εργοταξίου και ασφάλεια έργων` στο ΤΕΙ Πειραιά....
€32,00 €28,80
10% Off
€91,30 €82,00
11% Off

Στατική των κατασκευών

Ο τόμος αυτός περιέχει: (α) μία συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας επίλυσης φορέων με την κλασική, "χειρονακτική" Μέθοδο Μετακινήσεων (ΜΜ), και (β) μία σειρά ασκήσεων που στοχεύουν στην εμπέδωση της κατανόησης του βασικού σκεπτικού της ΜΜ και των διαφόρων παραδοχών της....
€44,40 €39,90
11% Off