×
Κατηγορίες
Φιλτράρισμα με τιμή
Min  Max 
Φιλτράρισμα ανά εκδότη
Κατηγορίες
Προβολή ως Πλέγμα Λίστα

Αστική ταυτότητα στα Βαλκάνια

Μέσα από μία ολιστική προσέγγιση της αντίληψής του τόπου, της αστικής εικόνας και των σχεδιαστικών εργαλείων που διαμορφώνουν τον χώρο, και συγκεκριμένα τα αστικά κέντρα των Βαλκανίων, το βιβλίο επιχειρεί να απαντήσει σε μια σειρά ερωτημάτων, όπως: α) ποιοι είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση αυτής της εικόνας; β) η αστική ταυτότητα αποτελεί μία συγκροτημένη αντίληψη του χώρου και συγκεκριμένα του βαλκανικού; γ) σε ποιον βαθμό τα σύγχρονα εργαλεία σχεδιασμού δημιουργούν προϋποθέσεις για χωρική ολοκλήρωση στα Βαλκάνια; δ) οι πόλεις των Βαλκανίων λειτουργούν ανταγωνιστικά ή συμπληρωματικά μεταξύ τους, ε) εντέλει πως θα υλοποιηθεί η αφομοίωσή τους στην πολυπολιτισμική Ευρώπη; Σχετικά με τα κριτήρια επιλογής βασίστηκαν στο ότι οι πόλεις αποτελούν χαρακτηριστικά αστικά κέντρα των Ανατολικών και Δυτικών Βαλκανίων, πρωτεύουσες κρατών σε κομβικά, γεωστρατηγικά σημεία, με κοινά αναπτυξιακά ζητήματα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής χωρικής ολοκλήρωσης, αλλά και του ευρύτερου αστικού ανταγωνισμού...
€17,94 €16,15
10% Off

Να σώσουμε τον πλανήτη πόλη

Η πόλη αντιμετωπίζει σήμερα μια βαθιά κρίση...
€7,42 €6,68
10% Off

Βοιωτία. Αλλάζουμε σελίδα

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αναδείξουμε τις παραγωγικές δυνατότητες της Περιφέρειάς μας...
€15,00 €13,50
10% Off

Αστικοί μετασχηματισμοί και πολεοδομικές εφαρμογές

Στόχος του βιβλίου Αστικοί Μετασχηματισμοί & Πολεοδομικές Εφαρμογές είναι να καλύψει ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του αστικού φαινομένου και να διερευνήσει τις βασικές παραμέτρους που επιδρούν στον μετασχηματισμό των πόλεων, εστιάζοντας και στα στοιχεία εκείνα που απαντώνται στην ελληνική πόλη...
€30,00 €27,00
10% Off

«Γενόμενος κάτοχος απεράτων καλλιεργησίμων εκτάσεων…»

Τον 19ο αιώνα, η ελληνική οικονομία έζησε στον αστερισμό του ‘μαύρου χρυσού’, της Κορινθιακής σταφίδας...
€20,00 €15,00
25% Off

Τοπικές ανθρωποενότητες

…οι «Τοπικές Ανθρωποενότητες» του μέλλοντος θα διαμορφώνονται από τις δράσεις των ίδιων των κοινωνιών τους, αφού οι ίδιες θ’ αναζητούν την τύχη τους, αλλά θα παίζουν και σημαντικό ρόλο στην ύπαρξη των οικονομικοκοινωνικών αναπτυξιακών συστημάτων, κυρίως όμως στην ευημερία των «γηγενών» τους κατοίκων...
€20,00 €18,00
10% Off

Στα ίχνη της μεσογειακής πόλης

Με χρονικό πλαίσιο αναφοράς τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, ζητούμενο του βιβλίου αποτελεί η χαρτογράφηση της ιδιαίτερης πορείας της ελληνικής πόλης σε μια κρίσιμη περίοδο κατά την οποία καταγράφονται σημαντικές μεταβολές στις συνθήκες ανάπτυξης των ευρωπαϊκών πόλεων, στο πλαίσιο της αστικής διακυβέρνησης, αλλά και στους προσανατολισμούς της αστικής πολιτικής...
€24,00 €19,20
20% Off

Χωρικός σχεδιασμός, θεσμικές μεταρρυθμίσεις και παγκοσμιοποίηση

Πώς ο όρος "Χωρικός σχεδιασμός" -και οι πρακτικές που υπονοεί- τείνει να αντικαταστήσει τους γνωστούς μας όρους "πολεοδομία" και "χωροταξία"; Πώς πρότυπα, "καλές πρακτικές" και κουλτούρες του σχεδιασμού διαχέονται σε παγκόσμια κλίμακα και ποιο ρόλο διεκδικούν οι παγκόσμιοι οργανισμοί, οι ΜΚΟ και η "κοινωνία των πολιτών"; Ποια είναι τα νέα κοινωνικά διακυβεύματα γύρω από την ιδιοκτησία, τη χρήση και την εκμετάλλευση της γης, και πώς συνυφαίνονται με τις επιχειρούμενες νέες σχέσεις μεταξύ χώρου και κοινωνίας; Το βιβλίο, αφενός, ανατρέχει σε δια-εθνικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις για τη διεθνή ανάπτυξη, το Χωρικό σχεδιασμό, τη χωρική διακυβέρνηση, τη χωρική ανάπτυξη και την κοινωνική παραγωγή του χώρου...
€14,00 €10,50
25% Off

Πόλη και ιδεολογία

Η περιγραφή της εικόνας μιας πόλης μπορεί να ξεκινά από τα πιο εμφανή στοιχεία, δηλαδή από τον σχεδιασμό, την κατανομή των χρήσεων στον αστικό χώρο, την αρχιτεκτονική, στην ουσία, όμως, το εγχείρημα είναι πολύ πιο σύνθετο...
€22,00 €16,50
25% Off

Αστικές γεωγραφίες

Στην παρούσα έκδοση διερευνώνται οι τρόποι με τους οποίους κατασκευάζεται κοινωνικά η σχέση ανάμεσα στα αστικά τοπία και στις καθημερινές διαδρομές των ανθρώπων (καθημερινή κινητικότητα)....
€39,22 €31,38
20% Off
€59,00 €47,20
20% Off

Έξυπνες πόλεις

Στις μέρες μας γίνεται όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη να προωθήσουμε ένα νέο -πολύ διαφορετικό από το σημερινό- σύγχρονο μοντέλο αστικής ανάπτυξης με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας των πόλεων, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής σε αυτές, αλλά και τη βιωσιμότητα του ίδιου του πλανήτη....
€12,00 €8,40
30% Off
€18,50 €14,80
20% Off