×
Κατηγορίες
Φιλτράρισμα ανά εκδότη
Προβολή ως Πλέγμα Λίστα

70 Χρόνια ελληνική έντυπη διαφήμιση, 1945-2015

Η δι­α­φή­μι­ση απο­τε­λεί για τις κοι­νω­νι­κές επι­στή­μες στην Ελ­λά­δα ένα υπο­τι­μη­μέ­νο αντι­κεί­με­νο έρευ­νας...
€16,00 €12,80
20% Off