×
Κατηγορίες
Φιλτράρισμα με τιμή
Min  Max 
Φιλτράρισμα ανά εκδότη
Κατηγορίες
Προβολή ως Πλέγμα Λίστα

Το δίκαιον της εκμεταλλεύσεως

Στο έργο «Το Δίκαιον της Εκμεταλλεύσεως», μέσα από τον γόνιμο διάλογο θεωρίας και νομολογίας (ελληνικής & ευρωπαϊκής), παρουσιάζονται και αναλύονται σε βάθος ενδιαφέροντα ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του εργατικού δικαίου στο πλαίσιο της επιχείρησης-εκμετάλλευσης μετά και τον Ν 4808/2021, όπως αυτά που σχετίζονται με: • τα διάφορα μορφώματα παραγωγής εργασιακού αποτελέσματος (με κυρίαρχο αυτό της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας) • την οργάνωση της επιχειρηματικότητας στην εργασία • τον χρόνο εργασίας • την άσκηση συμμετοχικών δικαιωμάτων και τους φορείς συλλογικότητας εντός της επιχείρησης • τους κανονισμούς εργασίας (προαγωγές, πειθαρχικό δίκαιο), • το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη, τις ατομικές ελευθερίες των εργαζομένων • τα προσωπικά δεδομένα εντός της επιχείρησης, τις οικειοθελείς παροχές • τη διαμόρφωση επιχειρησιακής συνήθειας και τη μεταβίβαση επιχειρήσεων...
€58,00 €52,20
10% Off

Η καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου

Στο έργο «Η καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου» γίνεται μια κριτική παρουσίαση και μια πρώτη προσέγγιση των μεταβολών που επέρχονται με τον πρόσφατο Ν 4808/2021 σε μια σειρά διατάξεων του δικαίου της καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, ιδίως αναφορικά με το βάρος απόδειξης του λόγου ακυρότητος και τις συνέπειες της ακυρότητος...
€21,00 €18,90
10% Off

Η καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας

Στη μονογραφία "Η καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας" εξετάζονται συστηματικά οι ρυθμίσεις που αφορούν την καταγγελία (τόσο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου όσο και ορισμένου χρόνου), η οποία αποτελεί αναμφίβολα ζήτημα αιχμής για τις εργασιακές σχέσεις και προσεγγίζεται κριτικά η σχετική πλούσια νομολογία...
€48,00 €43,20
10% Off