×
Κατηγορίες
Φιλτράρισμα με τιμή
Min  Max 
Φιλτράρισμα ανά εκδότη
Κατηγορίες
Προβολή ως Πλέγμα Λίστα

Διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων

Ο τουριστικός κλάδος αποτελεί ένα πεδίο ενδιαφέροντος για πολύ κό­σμο...
€23,32 €17,49
25% Off
€44,47 €40,02
11% Off

Αειφόρες εφοδιαστικές αλυσίδες

Μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της σύγχρονης εταιρικής στρατηγικής αποτελεί η διαμόρφωση του προφίλ της εταιρείας ως κοινωνικά υπεύθυνου και περιβαλλοντικά αειφόρου οργανισμού...
€20,00 €16,00
20% Off

Ταξιδιωτικοί οργανισμοί

Το βιβλίο αυτό, εστιάζοντας στη δημιουργία και τη διανομή πακέτων διακοπών, καλύπτει τις βασικές αρχές της επιχείρησης και της σχέσης μεταξύ tour operators και προορισμών...
€28,00 €23,80
15% Off

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

Οι εργαζόμενοι αποτελούν το πλέον σημαντικό κεφάλαιο στη λειτουργία των σύγχρονων οργανώσεων...
€33,00 €26,40
20% Off

Διοίκηση ποιοτικών υπηρεσιών στην αναψυχή, στα events, στον τουρισμό και στα σπορ

Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να συμβάλει στην κατανόηση των θεωριών που αφορούν την ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών, αλλά και η ενημέρωση του αναγνώστη σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των διαθέσιμων εργαλείων και των τεχνικών διαχείρισης υπηρεσιών στους τομείς της αναψυχής, των events, του τουρισμού και του αθλητισμού (LETS)...
€26,00 €22,10
15% Off

Επιχειρηματικότητα

Μια προσέγγιση της επιχειρηματικότητας βασισμένη στη ρεαλιστική άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας...
€80,00 €64,00
20% Off

Εφαρμοσμένη επιχειρησιακή έρευνα και γραμμικός προγραμματισμός

Ο συνδυασμός ενός ισχυρού θεωρητικού υπόβαθρου, της χρήσης δεδομένων σε μεγάλη έκταση (Big Data), αλλά και της ευχέρειας εφαρμογής εμπειρικών μεθόδων είναι χαρακτηριστικά αναγκαία στη σύγχρονη εποχή της πληροφορίας εξαιτίας της πολυπλοκότητας των προβλημάτων που οι επιστήμες καλούνται να αντιμετωπίσουν...
€35,00 €28,00
20% Off

Διοίκηση παραγωγικών συστημάτων

Στις σύγχρονες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, η παραγωγή υλικών αγαθών και η παροχή υπηρεσιών προϋποθέτει ταχύτατη και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση ενός πλήθους παραγόντων που, άμεσα ή έμμεσα, σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία: εργαζόμενοι, μηχανήματα, υλικά, εγκαταστάσεις, κεφάλαια, πελάτες, προμηθευτές...
€35,00 €28,00
20% Off

Εσωτερικός έλεγχος

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται θεωρητικά άλλά κυρίως εφαρμοσμένα θέματα εσωτερικού ελέγχου και απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, επαγγελματίες εσωτερικούς ελεγκτές, διοικητικά στελέχη και ερευνητές....
€33,32 €29,32
13% Off

Ειδικότητα Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα του τουρισμού

Το βιβλίο αυτό βοηθά τους σπουδαστές και τους αποφοίτους της ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού» να αντεπεξέλθουν στις εξετάσεις πιστοποίησης....
€10,50 €8,40
20% Off